Erik Slottner (KD). Foto: Sacharias Källdén

DEBATT. Nu fixar vi fixartjänsterna i Stockholms stad – för de äldres skull

"Det är både olyckligt och onödigt att äldre skadar sig i situationer som hade kunnat förebyggas", skriver Erik Slottner (KD).

  • Publicerad 13:59, 5 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Omkring 1 500 äldre i Stockholms stad tvingas varje år uppsöka sjukhus på grund av fallolyckor i hemmet. En fallolycka för med sig ett stort lidande för den enskilde och en stor kostnad för samhället. I Sverige som helhet uppgår kostnaderna till miljardbelopp, som skulle behövas till annat i en tid av vikande ekonomi och en allt äldre befolkning.

Att förebygga olyckor som sker i hemmen är därför mycket angeläget för Stockholms stad. För det ändamålet infördes redan 2007 så kallade fixartjänster. Fixartjänster innebär att kommunen maximalt sex timmar per år hjälper äldre med mindre sysslor i hemmet som skulle kunna innebära en skaderisk för dem, såsom gardinuppsättning eller byte av glödlampor. Över tid har de dock kommit att få ett allt för varierat innehåll i olika stadsdelar. Därför tar vi nu ett samlat grepp kring frågan för att alla äldre i Stockholm ska få en likvärdig fixartjänst. Ingen äldre person i vår stad ska behöva vara orolig för att ramla i hemmet och skada sig.

Äldrenämnden har därför fattat beslut om nya riktlinjer för stadens fixartjänster. Ändringarna innebär bland annat att ett legitimationskrav införs för att öka tryggheten för de äldre i Stockholm. Detta då jag med stor fasa följt den rånvåg som med oförminskad styrka sköljer över de äldre och vill att stadens seniora medborgare ska känna sig trygga med att våra fixare alltid kommer vara tydliga med legitimation. Tyvärr har detta blivit nödvändigt i ett Sverige med stigande brottslighet och bristande tillit människor emellan.

Vi kommer vidare att ta fram en stadsövergripande informationsbroschyr så att fler upptäcker tjänsten, liksom en gemensam checklista för gedigna säkerhetsgenomgångar av de äldres bostäder. Checklistan kommer främst att inbegripa information om åtgärder som förhindrar fall och bränder. Förhoppningen är att inte bara antalet fallolyckor utan även antalet brandrelaterade dödsfall och olyckor ska minska. Äldre är dessvärre överrepresenterade i statistiken också på det området.

Äldrenämnden vill också att åldersgränsen för att kunna anlita fixartjänster sänks från 75 till 68 år, så att fler invånare kan ta del av tjänsten.

Det är både olyckligt och onödigt att äldre skadar sig i situationer som hade kunnat förebyggas. En likvärdig och pålitlig fixartjänst i staden ökar tryggheten bland de äldre och sparar miljarder till en hårt belastad offentlig sektor. När vi nu ”fixar” stadens fixartjänster kan såväl mänskliga som ekonomiska kostnader lindras, för medborgarnas och stadens bästa.