Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd. Foto: Sacharias Källdén/Mostphotos

DEBATT: "Nu inför vi digitala lås och natt-tillsyn i äldrevården"

Den tekniska utvecklingen i Sverige går framåt i en imponerande hastighet. När resten av samhället anammar den moderna tekniken som förbättrar och effektiviserar verksamheter kan inte staden fortsätta arbeta i gamla hjulspår. Därför tar vi i Stockholms stad nu initiativ till att implementera digitala verktyg i syfte att framtidssäkra äldreomsorgen, skriver Erik Slottner, (KD), äldre- och trygghetsborgarråd.

  • Publicerad 14:28, 13 mar 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi vill erbjuda de äldre ett mer självständigt liv och därför satsar vi på digital nattillsyn och digitala lås för en trygg och modern omsorg. Initiativ till liknande investeringar har redan tagits i över 180 kommuner runt om i landet. I den tekniska utvecklingen ska Stockholm vara ledande och därför borde omställningen ha startat redan under föregående mandatperiod då vänstern hade makten. Åtgärderna är nödvändiga för att vi ska stå väl rustade inför den kommande ”baby boom-generationen”. Antalet äldre i Stockholm beräknas öka med 30 procent fram till 2030 och andelen över 80 år väntas öka med 50 procent. Det kommer att ställa stora krav på äldreomsorgen då den offentliga sektorn brottas med personalförsörjningsproblem och långsiktigt svag tillväxt i skatteunderlaget.

Äldreboendet där gay är okej

För att råda bot på utmaningen vill vi införa två beprövade teknologier, nämligen digitala lås och digital nattillsyn. Syftet är att tekniken ska effektivisera och höja kvaliteten på omsorgen. Vi anser att omsorgspersonalen ska kunna ägna sig åt att ta hand om de äldre snarare än att förspilla tid på onödig körning för att byta nycklar. Elektroniska lås innebär mindre nyckelkrångel och färre bilresor till och från kontoret. Vi avser att göra smarta lås till standard i hela verksamheten och därför genomför vi en implementeringspilot i början av 2020 med ett brett införande som kan påbörjas senare samma år.

"Digital natt-tillsyn är uppskattat av alla"

Idag sker nattillsyn genom att omsorgspersonal regelbundet tittar till den enskilde. Även om det kan verka sympatiskt innebär det att nattsömnen riskerar att störas och otryggheten öka. Användning av digital nattillsyn har visat sig vara uppskattat av såväl anställda som de äldre själva samt deras anhöriga. Därför vill vi påbörja implementeringsstudier av digitala alternativ som kan ge bättre nattsömn, men som också ökar tryggheten eftersom eventuella incidenter upptäcks i tid. Vi kommer därför arbeta för ett införande av digital nattillsyn på alla vård- och omsorgsboenden.

Supersnabbt nät på Brommas äldreboenden

Stockholms äldre har fått vänta alldeles för länge på att få ta del av de förbättringar som en ökad digitalisering av äldreomsorgen leder till. Vi kommer inte nöja oss med dessa projekt, utan fortsätter arbeta kontinuerligt för en bättre äldreomsorg som kan möta framtidens demografiska utmaningar med bibehållen omsorgskvalitet. Vi är beredda att ta ansvar genom att göra de investeringar som krävs för att framtidssäkra äldreomsorgen. Livsnödvändiga investeringar som den föregående majoriteten länge undvek när de hade makten.

Erik Slottner (KD), Äldre- och trygghetsborgarråd