Nu kräver Region Stockholm och SL 100 miljoner kronor i ersättning för förseningar och trafikstörningar i spårtrafiken, skriver Kristoffer Tamsons (M), Trafikregionråd och ordförande för SL. Foto: Mikael Andersson/Linda Gren

DEBATT: "Nu kräver vi ersättning av staten för förseningar på pendeltågen"

Stockholmarna ska inte betala för regeringens springnota. Nu kräver Region Stockholm och SL 100 miljoner kronor i ersättning för förseningar och trafikstörningar i spårtrafiken, skriver Kristoffer Tamsons (M), Trafikregionråd och ordförande för SL.

  • Publicerad 11:23, 17 maj 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholmare drabbas konstant av förseningar. Nästan varje dag förra veckan kantades av förseningar och trafikstörningar i den statliga järnvägen. Därför ställer vi krav på att regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tar sitt ansvar för bristerna i järnvägen. Med en formell hemställan kräver SL och Region Stockholm ersättning motsvarande cirka 100 miljoner årligen. Stockholmarna ska inte betala för regeringens springnota.

Förseningar och trafikstörningar är irriterande inslag i vardagen som pendeltågsresenärer tyvärr har tvingats att vänja sig vid. En dag utan dessa inslag är närmast att betrakta som ett undantag. Det har inte minst senaste veckor visat för SL:s pendeltågsresenärer, som dagligen mötts av förseningar och trafikstörningar kopplade till regeringens ansvar. Nedrivna kontaktledningar, spårfel och växelfel är bara några exempel.

Bristande underhåll

Fakta talar sitt tydliga språk. När störningarna i SL-trafiken summerats och rensats från olyckor och tillbud har sju av tio förseningar kunnat kopplas till problem kopplade till den svenska järnvägens bristande underhåll. Detta ligger bortom kontrollen och ansvaret för SL. I stället faller ansvaret tungt på staten och ytterst regeringens och infrastrukturminister Tomas Eneroths (S) bord.

När staten inte upprätthåller drift och underhåll av den svenska järnvägen så slår det som allra hårdast mot pendeltågsresenärer som är beroende av en välfungerande järnväg för att kunna ta sig till jobb, utbildning och fritidsaktiviteter. Det är oacceptabelt.

Enligt den nya regressrättslagstiftningen, som började gälla i somras, kan nu SL ställa krav på regeringens betalningsansvar för förseningar och trafikstörningar. Samtidigt måste regressrätten kompletteras med ett statligt ansvar för samtliga de merkostnader som följer även av så kallade planerade avstängningar och störningar såsom kostnader för ersättningstrafik, restidsgarantier, planeringskostnader och informationsinsatser. Kostnader som för stockholmarna årligen hamnar i hundramiljonersklassen.

Kräver ansvar

De springnotor som regeringen lämpar över på stockholmare måste få ett stopp. Därför beslutar SL-styrelsen och trafiknämnden i Region Stockholm nu att översända en hemställan till regeringen och infrastrukturministern. I den utkräver vi ansvar och kräver att staten tar ansvar för samtliga direkta kostnader kopplade till förseningar och trafikstörningar i järnvägen. Planerade och oplanerade. Vi kräver kort sagt pengarna till resenärerna.

En förändring i enlighet med det vi avkräver regeringen är både möjlig och rimlig. Dels skulle det innebära att vi slipper lägga stora belopp på störningskostnader och istället kan satsa dessa på utveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken. Dels innebär det en betydande kostnadsreducering om hela kostnadsansvaret låg i en och samma organisation nämligen hos Trafikverket.

Nu kräver vi tillbaka pengarna till resenärerna och att infrastrukturministern tar sitt ansvar. Stockholmarna ska inte betala för regeringens springnota.

Kristoffer Tamsons (M), Trafikregionråd och ordförande för SL