Erik Slottner (KD). Foto: Sacharias Källdén

DEBATT. Nu lyfts måltiden för Stockholms äldre

Inte minst kan nedstämdhet förstöra matlusten och frånvaron av ett socialt sammanhang göra att man glömmer bort eller avstår från att äta. I båda fallen utgör undernäring ett reellt hot, skriver Erik Slottner (KD).

  • Publicerad 19:46, 24 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Kristdemokraterna och majoriteten i Stockholms stad har sedan valet 2018 bestämt sig för att arbeta mot ofrivillig ensamhet bland äldre. Ett viktigt led i denna strävan är det så kallade matlyftet, som stärker den sociala aspekten av de äldres måltider och motverkar både oönskad ensamhet och undernäring.

När matlyftet lanserades förra året innebar det ett ökat fokus på måltidens sociala dimension. Gemensamma luncher och matlagningsgrupper sattes i fokus och främjades. Samtidigt underströk stadens nya mat- och måltidspolicy måltidens sociala betydelse och vikten av att äldre om möjligt ska ha sällskap när de äter.  

Eftersom matlyftet gav mycket goda resultat utökas det nu från tre till 4,5 miljoner kronor. Därmed fördelas ännu mer pengar till framgångsrika satsningar runtom i Stockholm.

Det är väl känt att många äldre lider av ofrivillig ensamhet och social isolering, som inverkar negativt på deras livskvalitet. Två av tre som är över 60 år bor ensamma, och var fjärde person över 85 år känner sig ensam. Forskning visar att upplevelsen av ensamhet tilltar med åldern, ofta på grund av att ens livspartner avlidit.

Vi vet också att äldre som är ofrivilligt ensamma löper avsevärt större risk att drabbas av ohälsa. Det är betecknande att de som känner social samhörighet tenderar att leva längre än dem som dras med känslor av ensamhet. Inte minst kan nedstämdhet förstöra matlusten och frånvaron av ett socialt sammanhang göra att man glömmer bort eller avstår från att äta. I båda fallen utgör undernäring ett reellt hot.

Genom matlyftet knyts matlagning och måltider till social samvaro, vilket är av godo för såväl den psykiska som den fysiska hälsan hos en grupp i samhället som ofta har mindre motståndskraft än andra. Bland ansökningarna som beviljats i år märks lyckade insatser från i fjol, men även helt nya projekt. Som förut delas medel ut till aktiviteter där äldre kan träffas kring matlagning och måltider, som provsmakningar, matlagningsgrupper och bussutflykter till gemensamma måltider. En uppskattad matlagningsgrupp som riktar sig speciellt till män får fortsatt stöd.

Matlyftet är en del av ett större arbete för att motverka ofrivillig ensamhet bland Stockholms äldre. Staden förstärker satsningen på ungdomsbesök inom äldreomsorgen och samarbetar med civilsamhället så att fler aktiviteter för äldre finns på sommaren och under storhelgerna. Investeringarna i att boenden ska erbjuda möjligheter att delta i social verksamhet fortgår, och ensamhet ägnas särskild uppmärksamhet vid biståndsbedömningar.

Genom matlyftet och andra åtgärder verkar Kristdemokraterna och den styrande majoriteten aktivt för att stadens äldre ska få en värdig, meningsfull och hälsosam tillvaro. Inget mindre duger för människor som slitit hela sina liv och bidragit till att bygga upp vårt land.

Erik Slottner (KD) – Äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad