Nu ska antalet ordningsvakter i SL-trafiken nästan fördubblas. Foto: Mostphotos/Region Stockholm

DEBATT ”Nu ökas antal väktare i kollektivtrafiken”

Klotter och skadegörelse slår dagligen mot både kollektivtrafiken och samhället i stort. Nu tar vi ännu ett steg för att bekämpa de destruktiva krafter som vill förstöra det vi andra bygger upp: Antal väktare i Stockholms kollektivtrafik utökas kraftigt, skriver Kristoffer Tamsons (M) regiontrafikråd.

  • Publicerad 13:31, 8 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Bara dagar före invigningen vandaliserades den nya pendeltågsstationen Vega i Haninge. Tyvärr hör detta inte till ovanligheterna. Klotter och skadegörelse slår dagligen mot både kollektivtrafiken och samhället i stort. Nu tar vi ännu ett steg för att bekämpa de destruktiva krafter som vill förstöra det vi andra bygger upp: Antal väktare i Stockholms kollektivtrafik utökas kraftigt.

Så ska SL stoppa klottret i kollektivtrafiken

I veckan trädde nya avtal i kraft mellan Storstockholms länstrafik (SL) och två väktarbolag vilket nästintill fördubblar antalet väktare i kollektivtrafiken. Detta som del av en riktad satsning på en halv miljard i SL:s säkerhets- och trygghetsarbete.

Fler väktare på plats i kollektivtrafiken är nödvändigt. Varje år förstörs egendom för hundratals miljoner och brottsligheten visar inga tecken på att avta. Tvärtom visar en ny rapport från Brottsförebyggande Rådet att antalet anmälda klotterbrott mot kollektivtrafiken i fjol ökade med närmare 40 procent i hela Sverige sedan 2017. Det motsvarar strax över 10 000 fler anmälda brott på endast ett år. Samma år ökade klotterytan i hela SL-trafiken med 30 procent. Notan landade på 120 miljoner kronor. Det är 120 miljoner som hade gjort betydligt större nytta för invånarna om de använts till att förbättra kollektivtrafiken i stället.

SL sätter in trygghetsvakter på pendeln

Klotter och skadegörelse är inte bara dyrt utan leder också till ökad otrygghet. När kollektivtrafiken upplevs som otrygg leder det till att resenärer undviker att vistas i delar av den. Då riskeras ytterligare förslumning och grövre brottslighet, enligt broken-windows teorin. Det får aldrig tillåtas. Kollektivtrafiken ska vara trygg både för alla våra resenärer.

"Mer resurser från hela samhället behövs"

Utöver fler väktare satsar vi varje år drygt en kvarts miljard på det generella trygghetsarbetet. Ett arbete som bland annat inkluderar fler bevakningskameror, en ny trygghets- och chattfunktion i SL-appen och flexibla nattstopp. SL:s arbete kan dock inte vara hela svaret.

För att bekämpa brottslighet som drabbar hela samhället måste också hela samhället sätta till de resurser som krävs. Regeringen bär ett stort ansvar både för polisens kris och för att inte stoppat utvecklingen. I stället har man passivt låtit SL och andra kollektivtrafikmyndigheter själva ta ansvar för att upprätthålla trygghet och säkerhet.

Så ska SL stoppa klottret i kollektivtrafiken

Om samhället gemensamt ska kunna mota utvecklingen behöver regeringen och inrikesminister Mikael Damberg (S) i spetsen se till att satsa på en polis särskilt dedikerad till kollektivtrafiken och tunnelbanan. Klotter- och skadegörelsegruppen inom polisen borde återupprättas. Dessutom borde regeringen möjliggöra för väktare att lättare gripa och utfärda böter på plats. Straffen för klotter och skadegörelse borde skärpas och försäljningen av sprayfärg regleras.

Fler väktare i kollektivtrafiken ett viktigt steg för att mota skadegörelse som den på Vega station. Mer måste dock till för att vända utvecklingen. Det är hög tid att regeringen med Damberg i spetsen slutar prata runt och börjar leverera: konkreta förslag, riktiga resurser och handling.

Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande SL