Utemiljöerna vid Stockholms sjukhus ska bli grönare, tryggare, trevligare och tillgängligare för patienter, personal och anhöriga, skriver Tomas Eriksson (MP)

DEBATT: "Nu ska Stockholms sjukhus få bättre utomhusmiljöer"

Utemiljöerna vid Stockholms sjukhus ska bli grönare, tryggare, trevligare och tillgängligare för patienter, personal och anhöriga, skriver Tomas Eriksson (MP) Regionråd Region Stockholm.

  • Publicerad 14:45, 5 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholms län ska bli en hållbar storstadsregion. Region Stockholm har som
ansvarig för sjukvården ett extra stort ansvar för den sociala hållbarheten och människors välmående. Därför måste vi bygga klokt och utveckla våra byggnader på ett sätt som gör vår region bättre för oss som bor här idag och i framtiden. Därför arbetar vi nu för att ta fram planer för hur utemiljöerna kring våra sjukhus kan bli bättre. De ska bli grönare, tryggare, trevligare och tillgängligare för patienter, personal och anhöriga. För Miljöpartiet i Region Stockholm är det här en grön och viktig fråga där det
är tydligt att både människor och miljö blir vinnare. 

Precis som med inomhusmiljön på våra sjukhus är det viktigt att den yttre
miljön håller hög kvalitet. Därför har Region Stockholm påbörjat ett arbete med att göra fler utemiljöer gröna, läkande och tillgängliga. Det egna fastighetsbolaget Locum har fått i uppdrag att utreda hur de kan utveckla sjukhusens utemiljöer. I det arbetet
kommer nu fastighetsutvecklingsplaner för enskilda fastigheter att tas fram. Först ut är Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus, Dalens sjukhus, Nacka sjukhus och Löwenströmska.

Utemiljön – en värdefull resurs

För den som vårdas på sjukhus eller för deras anhöriga är miljöerna kring
våra sjukhus viktig. En kort promenad, en paus på en bänk i en park eller utsikt genom ett fönster är för vissa den enda kontakten med världen utanför sjukhusets väggar. Det gör den viktig i sig, men forskning visar också att utemiljön är en värdefull resurs
i vården och att den kan påverka patienternas hälsa och välbefinnande. Till exempel visar studier att kontakt med naturen kan leda till att en patient kan minska sin medicinering samt färre vårddagar på sjukhus. Dessutom verkar fördelarna vara störst för de mest fysiskt och psykiskt sjuka. Dessa aspekter är viktiga att ta med när vi planerar våra sjukhusområden. Den allra närmaste naturen ska vara vacker, kännas trygg, erbjuda ro och återhämtning samt vara tillgänglig även för den som har svårt att röra sig.

Ett förändrat klimat behöver också tas med i planeringen. Vi går mot en framtid
med större risk för extremväder. Det handlar både om värmeböljor och skyfall som kommer sätta press på infrastruktur och våra sjukhus. Genom smart planering kan en tryggare, trevligare och vacker miljö för ro och återhämtning också hjälpa oss hantera extremväder.

Ett av flera steg

I Norra Djurgårdsstaden används exempelvis grönytor och vattenhållande växtbäddar som hjälp till att hantera större regnmängder och minska risken för översvämningar. Träd och annan vegetation kan också användas för reglering av temperaturen och skugga så att det blir behagligare att vistas ute när hettan slår till. Utöver detta dämpar träd och buskar effektivt buller, renar luften, filtrerar bort partiklar och ger husrum och mat till fåglar och insekter.

Det finns goda exempel på fina utemiljöer i Region Stockholm. Dalens Sjukhus
omtyckta rosenträdgård är ett exempel. Samtidigt vet vi att många av våra utemiljöer är slitna, eftersatta och inte alls upplevs som gröna, trygga och trevliga. Dessutom har de senaste årens viktiga och nödvändiga utbyggnad av sjukvården inneburit att vi fått
mer hårdgjorda ytor kring våra sjukhus.

Grönare, tryggare, vackrare och tillgängligare miljö nära våra sjukhus är
ett av flera steg i att göra Stockholms län till en hållbar storstadsregion. Ett viktigt arbete för dig som patient, men också för alla som bor här. 

Tomas Eriksson (MP) Regionråd Region Stockholm