Grönblåa tillför 100 miljoner kronor till idrottsinvesteringar. Foto: Ylva Bergman/Sacharias Källdén

DEBATT: "Nu tillför vi mer pengar till idrottsinvesteringar"

I fastighetsnämndens årsrapport för 2018 pekar stadsrevisionen på att den tidigare S-ledda majoritetens ekonomiska styrning varit bristfällig, och att för lite resurser lagts på underhållet. Därför vidtar vi nu en rad åtgärder för att få ordning och reda i ekonomin, skriver fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).

  • Publicerad 10:41, 4 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det samlade renoverings- och upprustningsbehovet av stadens idrottsanläggningar är värre än befarat. Kort efter det grönblåa maktskiftet i stadshuset förra året uppdagades det att Zinkensdamms ishall akut behövde stängas ned för att taket riskerade att rasa ihop. I fastighetsnämndens årsrapport för 2018 pekar stadsrevisionen på att den tidigare S-ledda majoritetens ekonomiska styrning varit bristfällig, och att för lite resurser lagts på underhållet. Därför vidtar vi nu en rad åtgärder för att få ordning och reda i ekonomin.

Larmet: Akuta upprustningar skjuts upp

Stockholmarna ska kunna lita på att stadens idrottsanläggningar är säkra, tillgängliga och har hög standard. Efter att ha besökt de flesta av stadens stora anläggningar kan jag konstatera att så inte är fallet. Underhållet har varit så pass eftersatt att det utöver akuta renoveringsbehov medfört direkta säkerhetsrisker. Det är tydligt att ett alltför stort fokus på att bygga nya anläggningar har gjort att underhållet i befintliga anläggningar har åsidosatts.

"Ansvarslöst agerande av förra majoriteten"

Samtidigt ökade fastighetsnämndens investerings- och renoveringsprojekt med över två miljarder kronor under förra mandatperioden. Det motsvarar ungefär lika mycket pengar som hela Sundbybergs kommunbudget. Det är direkt ansvarslöst, och har självklart påverkat möjligheterna att investera i andra projekt.

S: "Hotet att tvingas stänga idrottsanläggningar finns kvar

Vi gör nu allt vi kan för att få ordning på den ekonomiska situationen. Det handlar såväl om att förbättra fastighetsnämndens kostnadskontroll, fortsätta bygga nytt, men också att åtgärda det mest akuta underhållet. Den grönblåa majoriteten har nyligen möjliggjort för fastighetsnämnden att omfördela 100 miljoner kronor i sin budget för året, och jag kan idag glädjande nog meddela att dessa medel oavkortat kommer att gå till nödvändiga investeringar i idrotten.

Föreningar kan bli hemlösa om ishall stängs

Majoriteten av de 100 miljonerna kommer att gå till akut renovering av befintliga anläggningar. De extra pengarna gör det möjligt att bland mycket annat lägga flera nya konstgräs, genomföra akuta åtgärder i simhallar, installera nytt brandlarm vid Farsta IP, öka tillgängligheten i Gärdeshallen, lägga nya sportgolv i Smedshagshallen, Skanstullshallen och Sköndalshallen, samt renovering av omklädningsrum i Högdalen.

Samtidigt som vi nu tillför mer pengar till nödvändiga renoveringar och säkerhetsåtgärder så satsar vi också ytterligare på att planera fler nya idrottsanläggningar. Under 2019 satsar Stockholms stad totalt närmare en miljard kronor på att bygga nya idrottshallar och på att rusta upp befintliga. Delar av resurstillskottet på 100 miljoner kommer också att gå till arbetet med planering och projektering för ett antal angelägna projekt för framtiden. Det handlar bland annat om en idrottsplats i Bällsta, en fullstor idrottshall vid Nytorps gärde, en sim- och idrottshall i Skarpnäck och en fullstor idrottshall vid Bolidenplan. Vi prioriterar även in en framtida upprustning av Brännkyrkahallen som vi ser som ett mycket angeläget projekt. Brännkyrkahallen har en omfattande verksamhet samt skolidrott på dagtid.

"Underhållsskulden ökade"

I Stadsrevisionens årsredovisning för 2018 framkommer kritik mot att underhållsskulden i idrottsanläggningarna ökade under förra mandatperioden, något jag ser allvarligt på. Kritiken från stadens revisorer pekar på vikten av ett politiskt ledarskap som prioriterar ordning och reda i ekonomin. I den grönblåa majoriteten arbetar vi strukturerat och långsiktigt för att dagens och morgondagens stockholmare, unga som gamla, ska ha möjlighet att utöva sin favoritidrott på trygga och fina anläggningar.

Dennis Wedin (M), Bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms sta