Foto: Mostphotos/Privat

DEBATT: "Nya rökförbudet slår hårt mot krogarna"

Det nya rökförbudet kommer slå hårt mot krogarna, göra det svårare att öppna nya restauranger eller barer och begränsar friheten, skriver två personer från MUF Stockholm.

  • Publicerad 10:34, 11 jan 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

1 Juli 2019 kommer ett nationellt rökförbud införas på uteserveringar. Det här ingreppet i marknaden kommer lägga en tyngre regelbörda på företagen och göra det svårare att öppna restaurang eller bar. Det kommer att bli ett hårt slag mot företagens verksamhet så väl som deras kunder. Rökförbudet på uteserveringar begränsar och minskar både marknadens och konsumenternas frihet.

Nytt rökförbud stor utmaning för Trädgården

Rökförbudet syftar till att minska användningen av tobak och till ett rökfritt Sverige år 2025. I och med detta tar staten på sig en roll den inte bör ha. Den tar större kontroll över individers liv och begränsar därmed deras frihet. Idag finansierar rökare skador de orsakar samhället genom punktskatter. Den som vill ska få röka precis som att den som vill dricka alkohol får göra det, staten bör inte kontrollera detta. Börjar staten förbjuda rökning i större utsträckning kan det dessutom leda till en ökad svart marknad.

Utöver att individens frihet begränsas leder kommande rökförbud på uteserveringar till att företagen med uteserveringar tvingas införa konstanta kontroller av rökning för att följa lagstiftningen. Detta komplicerar för deras verksamhet eftersom det både är tids- och resurskrävande för företaget att kontrollera kunderna. Det borde istället vara upp till varje enskild restaurang om de vill ha ett lokalt rökförbud.

"Kommer inskränka vår frihet"

Det kan låta bra att begränsa rökning för att minska användningen av tobak och så småningom få ett rökfritt Sverige, men detta kommer inte ta bort rökandet. Spåret som staten är inne på är att reglera bort rökningen. Men mer regleringar av rökning innebär att staten har mer och mer kontroll över våra privatliv för att säkerställa att rökning ej förekommer. Det kommer istället att inskränka vår frihet, det får inte staten göra.

Stockholmare om nya rökförbudet: "Känns lite drastiskt"

Ett rökförbud på uteserveringar innebär ytterligare statliga regleringar som påverkar individer och företag negativt. Staten ska inte detaljstyra individer och marknaden utan bör arbeta med att förbättra för Sveriges befolkning. Därmed bör staten jobba med mer väsentliga samhällsfrågor, exempelvis integration samt frågor som lägger en bra grund för individers och företags självständighet. Ett rökförbud innebär mer kontroll åt staten.

"Borde vara upp till företagen"

Om det ska finnas ett rökförbud på platsen eller ej ska vara upp till företaget. På detta sätt kan företaget anpassa sig efter sina kunder, inte statens moral. Detsamma gäller individen som kan välja hur eller vad den vill handla utifrån sina preferenser och inte efter staten. Marknaden bör utgöras av ett samspel mellan företag och kund inte av en kontrollerande stat. Införandet av rökförbud på uteserveringar begränsar samhället, individer liksom företag. Det man ej får glömma är att individer och företag driver Sverige och skapar tillväxt, inte staten. Därför bör staten inte lägga sig i om privata företag vill godkänna rökning inom sin verksamhet, det har staten inte med att göra.

Rebecka Trossmark, MUF Stockholm

Rebecka Nordin Vainio, MUF Stockholm