Erik Slottner, KD, trygghetsborgarråd. Foto: Sacharias Källdén

DEBATT: "Oacceptabelt att otryggheten ökar för kvinnor"

Idag, den 8 mars, är det den Internationella kvinnodagen. Självklart bör arbetet för ökad jämställdhet fortlöpa varje dag, året runt, men med anledning av just kvinnodagen vill jag i egenskap av trygghetsborgarråd i Stockholm passa på att uppmärksamma en specifik jämställdhetsfråga. Det rör sig om tryggheten för kvinnor på gator och torg i vår huvudstad, skriver Erik Slottner, (KD) trygghetsborgarråd i Stockholm.

  • Publicerad 14:24, 8 mar 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Frågar man kvinnliga bekanta om de upplever att tryggheten i staden ökat eller minskat är de flesta överens om att trygghetssituationen försämrats. Otrygga miljöer drabbar alla, men värst av allt kvinnor. I Brå:s nationella trygghetsundersökning (NTU) 2018 uppgav 36 % att de känner sig otrygga och att de undviker att röra sig själva utomhus under kvällstid. Detta är ett enormt jämställdhetsproblem.

I NTU framkommer det att andelen utsatta för sexualbrott legat på en relativt stabil nivå mellan 2006-2012. Därefter har det skett en markant ökning, vilken har varit särskilt tydlig sedan 2015. År 2017 uppgav 10,7 % av antalet kvinnor i befolkningen att de utsatts för sexualbrott. Antalet anmälda våldtäkter i Stockholm ökade med 29 % under 2017 jämfört med 2016. Det finns de som menar att ökningen i antalet anmälda sexualbrott kan förklaras med att anmälningsbenägenheten ökat, men det är en sanning med modifikation, eftersom siffrorna visar att antalet kvinnor som uppgett att de utsatts för sexualbrott ökat i betydligt högre takt än antalet anmälda våldtäkter. Jämför man statistiken med våra grannländer, som har jämförbar tilltro till rättsväsende och liknande sexualsyn, så sticker Sverige ut radikalt.

Mest akuta jämställdhetsfrågorna

Något har skett i Sverige de senaste åren som minskat tryggheten bland kvinnor. Detta sker samtidigt som den organiserade brottsligheten bitit sig fast i Stockholm, öppen narkotikahandel sker på offentliga platser och våldsbrotten blir både fler och grövre: företeelser som också bidrar till ökad otrygghet generellt. Trygghetssituationen för kvinnor är en av de mest akuta jämställdhetsfrågorna. Samtidigt är det en fråga som man ofta blundar för på den politiska vänsterkanten. Man talar ofta och gärna om kvotering och siffror som ett mått på hur jämställda vi är. Man silar mygg och sväljer kameler ofta till synes på grund av rädsla för att ta tag i känsliga problem.

Sedan den nuvarande majoriteten kom till makten i Stockholm har vi kavlat upp ärmarna och agerat för att få till en förändring. Redan nu verkar ett 40-tal kommunala ordningsvakter på stadens gator och torg. De kompletterar den underbemannade polisen med trygghetsskapande insatser och målet är att antalet vakter ska bli 100 stycken under året. Vi satsar på trygghetskameror på fler platser som både avskräcker från brott, dokumenterar brott i områden där anmälningsbenägenheten är låg, och samtidigt ökar tryggheten. Därutöver investerar vi 100 miljoner kronor i en trygghetsfond, öronmärkta för olika trygghetssatsningar. Det kan handla om förbättrad belysning i parkområden eller om att vitmåla gångtunnlar – ofta med syfte att kvinnor ska känna sig tryggare.

Min förhoppning är en huvudstad där alla ska känna sig trygga och fria när de rör sig utomhus under dygnets alla timmar: både kvinnor och män. Med konkreta satsningar på exempelvis vakter, kameror och belysning i mörkbelagda områden agerar vi för att vända den negativa utvecklingen vi sett de senaste åren. Arbetet kommer fortlöpa varje dag, året runt, för bara då kan verklig förändring komma till.

Erik Slottner (KD) - trygghetsborgarråd i Stockholms stad