Torun Boucher (V), vice ordförande i kulturnämnden i Stockholms stad. Foto: Stockholms stad

DEBATT: "Obegripligt att skära ner på Kulturskolan – satsa istället"

Vi vill att fler barn hittar till Kulturskolan, men för att det ska vara möjligt måste vi se till att Kulturskolan fortsätter att hålla hög kvalitet på sin undervisning, och att det fortsätter vara en attraktiv arbetsplats för de duktiga pedagoger som arbetar där, skriver Torun Boucher (V), vice ordförande i kulturnämnden i Stockholms stad.

  • Publicerad 14:34, 25 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

De senaste månaderna har det rapporterats mycket kring nedskärningarna inom Kulturskolan. Elever, föräldrar och personal har uttryckt oro kring den blågröna majoritetens dåliga budget för Kulturskolan, och nyligen kom också de första nedskärningarna inom personalstyrkan svart på vitt. Det är uppenbart att de borgerliga partierna inte prioriterar barns rätt till en meningsfull fritid.

Planen: Kulturskolan ska in i klassrum

Kulturskolan är en omtyckt och viktig verksamhet för många barn och unga runt om i Stockholm. Där kan de lära sig spela instrument, dansa, sjunga eller spela teater. De får en meningsfull fritid. Eftersom Kulturskolan finns på många platser runt om i staden och har låga avgifter gör den det också möjligt för fler barn att få skapa kultur.

Det är därför obegripligt att den blågröna majoriteten i Stockholm nu väljer att skära ned 8 miljoner kronor på Kulturskolan. Det innebär att 10 till 15 tjänster inom Kulturskolan ska bort, och i dagsläget handlar det om teaterassistenter, tekniker och kostymörer hos Kulturskolans dans- och teaterscener.

"Facket kritiska"

Facken riktar skarp kritik mot nedskärningarna eftersom de menar att de innebär risk för sämre kvalitet på verksamheten och försämrad arbetsmiljö och högre arbetsbelastning för den personal som är kvar.

Avslöjar: Så många får gå från Kulturskolan

Elever, föräldrar och personal är nu oroliga för hur omorganiseringen kommer att påverka teaterverksamheten i framtiden, och det är vi med. Den här typen av nedskärningar är nämligen ett tydligt tecken på hur lite den blågröna majoriteten bryr sig om Kulturskolan. Det är uppenbart att man väljer att skära ned på verksamheter för barn och unga för att bekosta en dyr skattesänkning som man genomfört, och det är helt oacceptabelt.

Vi i Vänsterpartiet vill se en utveckling av Kulturskolan, inte en avveckling. Vi vill att fler barn hittar dit och får möjlighet att utöva kultur och utveckla sin kreativitet. Men för att det ska vara möjligt måste vi se till att Kulturskolan fortsätter att hålla hög kvalitet på sin undervisning, och att det fortsätter vara en attraktiv arbetsplats för de duktiga pedagoger som arbetar där.

Det är inte barnen och ungdomarna som ska betala priset för att de borgerliga partierna har lagt en för dålig kulturbudget. Det är inte en rättvis eller ansvarstagande politik. Så värna Kulturskolan, för alla barns rätt till en meningsfull fritid.

Torun Boucher (V), vice ordförande i Stockholms stads kulturnämnd