Den blågröna majoriteten som styr Stockholm har tyvärr inte lärt sig av sina tidigare misstag när det gäller ombildningar av hyresrätter och vi riskerar nu ett nytt ombildningskaos, skriver Clara Lindblom, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm. Foto: Sacharias Källdén/Linda Gren

DEBATT: "Ombildningar leder till konflikter och fusk"

Den blågröna majoriteten som styr Stockholm har tyvärr inte lärt sig av sina tidigare misstag när det gäller ombildningar av hyresrätter och vi riskerar nu ett nytt ombildningskaos, skriver Clara Lindblom, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm.

  • Publicerad 14:15, 1 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I maj vill den blågröna majoriteten i Stockholms stad sätta igång ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Förra gången det var aktuellt med ombildningar i Stockholm rapporterades om hårda konflikter mellan grannar, fusk med fullmakter och påstridiga kampanjer från ombildningskonsulter.

Återigen kommer Stockholms stad, efter beslut av M, L, C, Kd och Mp, att genomföra ombildningar av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter. Detta trots att över 635 000 personer står i bostadskön och över 80 000 av dessa aktivt söker efter en lägenhet.

V backar om felaktigheter i kampanj mot ombildningar

Senaste gången de borgerliga partierna styrde genomfördes omfattande ombildningar. Antalet hyresrätter minskade med över 25 000 stycken. Det ledde till en förvärrad bostadskris i Stockholm.

Många människor kom också i kläm när de inte ville ombilda. Infekterade konflikter blossade upp mellan grannar då somliga hade möjlighet att ombilda, medan många andra inte ville eller hade råd. Tveksamma metoder för att få igenom ombildningar användes av de företag som tjänar stora pengar på processerna, så kallade ombildningskonsulter. Bland annat utlovades hyresgäster pengar till köp av nya möbler om ombildningen gick igenom.

"Har inte lärt sig från sina tidigare misstag"

Nu är vi återigen i samma läge och de borgerliga partierna har inte lärt sig från sina tidigare misstag. Reglerna för hur ombildningar får gå till har knappt ändrats alls. Bostäder i attraktiva förorter riskerar att säljas till reapris, ombildningskonsulterna sprider redan osäker information och ingen vet hur processerna ska kontrolleras. Dessutom krävs att endast 50 procent av hyresgästerna visar intresse för ombildning för att processen ska kunna ta ett första steg. Det betyder att hälften av hyresgästerna i ett hus kan motsätta sig ombildningar men ändå tvingas gå vidare.

DEBATT: "Vi håller byggtakten – och förenar kvantitet med kvalitet"

På en köpestämma kan så många som en tredjedel av hyresgästerna motsätta sig ombildning, men ändå bli överkörda. Oberoende observatörer utlovas också, men det är oklart vilken kompetens eller befogenheter de kommer att ha. Dessutom kan de som vill få igenom ombildningarna hålla hur många köpestämmor som helst, trots att de redan kan ha fått ett eller flera nej. Det betyder att hyresgäster kan behöva leva i ovisshet under en mycket lång tid. Det är inte klokt att de blågröna partierna inte reglerat det hårdare.

De som bor i allmännyttiga hyresrätter ska få göra det, det finns redan gott om bostadsrätter för de som vill köpa. Inte en enda hyresgäst ska behöva komma i kläm. Dessutom behöver Stockholm varenda hyresrätt som finns. Stoppa ombildningarna.

Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd