Nybildade bostadsrättsföreningar har generellt en högre skuldkvot än äldre föreningar och de högst belånade hushållen bor ofta i de högst skuldsatta bostadsrättsföreningarna, menar Hyresgästföreningen. Foto: Sacharias Källdén/Hyresgästföreningen

DEBATT: "Ombildningar ökar familjernas skulder"

Det är anmärkningsvärt att styret i Stockholms stad har för avsikt att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Stockholms stad äventyrar med detta de försök som kommer göras på nationell nivå att komma tillrätta med den största riskfaktorn för svensk ekonomi; hushållens höga skuldsättning, skriver Hyresgästföreningen

  • Publicerad 12:12, 8 feb 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Hushållens skulder som andel av de disponibla inkomsterna ligger på rekordhöga nivåer och kommer dessutom med största sannolikhet att öka de kommande åren.

Bolånen utgör ca 80 procent av hushållens totala skulder och många hushåll har dessutom indirekta skulder via bostadsrättsföreningarnas lån. Om reporäntan återgår till mer normala nivåer kan hushållens ränteutgifter som andel av den disponibla inkomsten bli mer än dubbelt så höga som idag. Den svenska bostadsmarknaden är sedan en tid inne i en svag fas där den framtida prisutvecklingen bedöms vara mycket osäker.

De grönblå vill ombilda hyresrätter i förorterna

Nybildade bostadsrättsföreningar har generellt en högre skuldkvot än äldre föreningar och de högst belånade hushållen bor ofta i de högst skuldsatta bostadsrättsföreningarna.

Ett mål för såväl Riksbanken som Finansinspektionen är att minska andelen hushåll som har höga skulder i förhållande till inkomsten. Även regeringen med stödpartier har insett risken med hushållens höga skuldsättning. Av överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna framgår att en omfattande skattereform ska genomföras där reformen bl a ska minska hushållens skuldsättning. Vidare ska investeringsstöden för hyresrätter återinföras.

Mot bakgrund av detta blir det tydligt och uppenbart att t ex ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter är en direkt olämplig bostadspolitisk åtgärd som skulle vara negativ för samhällsutvecklingen och bidra till osäkerheten kring den svenska ekonomins stabilitet. Hyresgäster har generellt lägre disponibel inkomst än hushåll i ägt boende.

Det är därför anmärkningsvärt att styret i Stockholms stad har för avsikt att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Stockholms stad äventyrar med detta de försök som kommer göras på nationell nivå att komma tillrätta med den största riskfaktorn för svensk ekonomi; hushållens höga skuldsättning.

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm

Henrik Ludvigsson, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen region Stockholm