Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet Stockholms stad. Foto: Jessica Segerberg

DEBATT. Ombildningarna blir ett hårt slag för allmännyttan

Efter ett år av blågrön ombildningspolitik står det nu klart att minst 1 800 lägenheter kan ombildas under 2020. Det här kommer att bli ett hårt slag för en bostadsmarknad som redan är i kris, skriver Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet Stockholms stad.

  • Publicerad 12:27, 14 jan 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Ombildningar sker oftast av äldre lägenheter, vilket också är de lägenheter som har lägst hyra. Att bygga igen förlusten av dessa 1 800 lägenheter kommer med nuvarande markanvisningstakt ta Stockholms stad omkring sju år. I exploateringsnämnden har man nämligen satt ett mål om att 400 lägenheter med pressade hyror ska byggas årligen, men hittills under mandatperioden ligger resultatet runt 250. Dessutom kommer hyrorna ligga betydligt högre i de nybyggda husen – även om hyran pressas. Ta min förort Hökarängen till exempel. Här kostar en trea i ett hus byggt på 40- eller 50-talet dryga 6 000 kronor i månaden medan en lika stor lägenhet i ett nybyggt hus kostar över 12 000 kronor.

För att säkerställa att det allmännyttiga beståndet stannar på 60 procent har man satt en kvot på hur många lägenheter som får ombildas i varje stadsdel. I Sätra ligger man nära gränsen vilket gör att endast 38 lägenheter får ombildas. Därför är inget hus aktuellt för ombildning där, om man ska följa riktlinjerna. Men på det här området har Dennis Wedin (M) redan svajat. Om riktlinjerna frångås i fler stadsdelar och ombildningar tillåts även om andelen sjunker under kvoten så är det fler än 1 800 lägenheter som riskerar att ombildas. Och ju fler lägenheter som ombildas, desto längre tid tar det för allmännyttan att bygga ikapp.

I många av de elva stadsdelarna där det öppnades upp för ombildningar har det under året drivits intensiva kampanjer mot ombildningarna av engagerade boende som inte vill att husen ska säljas och bli bostadsrätter. Hökarängen, Bagarmossen och Rågsved är några av dessa. Jag är verkligen imponerad av alla de som lagt så mycket av sin tid på att kämpa mot ombildningarna. De som organiserat, informerat och debatterat för att både de själva och deras grannar ska få behålla sina lägenheter inom allmännyttan. Lokala aktivister har gjort en enorm insats, inte minst när de tvingats kämpa mot ombildningskonsulter som spridit felaktig information samtidigt som staden hållit sig passiv.

Stockholm har idag över 87 000 aktivt sökande i bostadskön som är i stort behov av en hyresrätt. Det sista de behöver är en förlust av hyresrätter som tar minst sju år att bygga ikapp. Vi behöver behålla de bostäder som finns inom allmännyttan samtidigt som vi bygger nya lägenheter med överkomliga hyresnivåer. Som det ser ut idag får du i genomsnitt vänta i drygt elva år på att få ett hyreskontrakt i Stockholms stad. Den tiden måste bli kortare, inte längre. Det som den här staden behöver är därför fler hyresrätter, inte tvärtom.