Alla barn ska ha rätt att delta på idrottsaktiviteter på lika villkor, skriver Alexander Lindholm, ledamot idrottsnämnden (S) Foto: Sacharias Källdén/Stockholm stad

DEBATT: "Orimligt att idrottsklubbar sållar bort barn i låga åldrar"

Den senaste tiden har media granskat svensk barnidrott. I reportagen ser vi att selektering fortfarande sker i mycket låga åldrar. Många av exemplen kommer från Stockholm. För oss socialdemokrater i huvudstaden är detta helt orimligt, skriver Socialdemokraterna.

  • Publicerad 14:27, 5 mar 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den senaste tiden har media granskat svensk barnidrott. I reportagen ser vi att selektering fortfarande sker i mycket låga åldrar. Många av exemplen kommer från Stockholm. För oss socialdemokrater i huvudstaden är detta helt orimligt. Alla barn ska ha rätt att delta på idrottsaktiviteter på lika villkor. Jag har själv personliga erfarenheter av att bli ställd åt sidan som barn när knattecuper i hockey skulle avgöras. Frustrationen, besvikelsen och maktlösheten önskar jag ingen annan, och det är därför frågan berör mig djupt.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

På senaste idrottsnämnden lyfte vi frågan om hur högerstyret kommer följa upp det faktum att barn sållas bort i tidig ålder. Bara någon dag senare svarade idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) med att bjuda in de stora klubbarna i Stockholm i syfte att diskutera eventuella regelskärpningar. Det är bra, även om utfallet är högst oklart.

Men samtidigt som föreningarna, och inte minst storklubbarna, måste leva upp till grundläggande riktlinjer och FN:s barnkonvention är det emellertid viktigt att också politiken svarar upp. Det handlar dels om att sätta tydliga regelverk men också om att skapa strukturer som motverkar selektering i unga åldrar. I det senare är tillgången till lokaler och idrottsytor viktiga komponenter att arbeta med. Om det är fullt i laget och slut på träningstider skapas incitament för föreningar att i allt tidigare åldrar kringskära sina lag.

"Behövs större satsningar på idrottslivet"

För att motverka detta menar vi att det behövs större satsningar på idrottslivet. Under förra mandatperioden investerade vi stort för att komma ikapp den brist på hallar och idrottsytor som präglat Stockholm under en längre tid. Vi har kommit en bit på vägen, men mycket återstår. Därför är det olyckligt och direkt kontraproduktivt från den nya styrande blågröna kartellen att trappa ner investeringarna för idrottslivet i Stockholm samtidigt som man inte ersätter de idrottsytor som försvunnit vid genom andra bebyggelser. Dessutom minskar man på öppettiderna för våra idrottshallar.

Att idrottsborgarrådet prioriterar att sänka skatten framför att tillgodose stockholmarnas behov av välfungerande idrottsanläggningar är helt enkelt dålig politik. Det kommer inte att bidra till en bredare idrottsrörelse och det kommer inte skapa bättre förutsättningar för barn och unga som längtar efter att få idrotta. I stället riskerar vi att se allt fler barn lägga skorna eller handskarna på hyllan i alldeles för unga år.

Alexander Lindholm, ledamot idrottsnämnden (S)