Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) Foto: Anna Wettergård

DEBATT: "Oseriöst att staden ska köpa upp förortscentrum"

Det är inte en seriös lösning att Stockholms stad ska börja köpa upp förortscentrum, skriver bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) i ett svar till Vänsterpartiets Clara Lindblom om Rågsveds centrum

  • Publicerad 12:58, 21 aug 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi som bor i förorten har också rätt till välskötta centrum, skriver Clara Lindblom. Det håller jag som ytterstadsbo givetvis också med om. Men det är inte en seriös lösning att Stockholms stad ska börja köpa upp förortscentrum. Det är ett populistiskt förslag som skulle dränera stadens bostadsbolag på skattepengar, resurser som behövs till bostadsbyggande och nödvändig upprustning. Förslaget är också helt i linje med Vänsterpartiets stående tema; det offentliga ska äga mer och människor mindre.

DEBATT: "Köp tillbaka Rågsved Centrum"

Vänsterpartiet uppmärksammar att boende och handlare i Rågsved ”i åratal” klagat på brister, och vill nu lösa detta genom att Stockholms stad ska köpa tillbaka centrumet. Det är värt att påminna om att just Vänsterpartiet ansvarade för stadens bostadsbolag mellan 2014 och 2018, och själva inte agerade i frågan. Förmodligen för att deras förslag är oseriöst och orealistiskt, det skulle kosta närmare 100 miljoner kronor att köpa tillbaka Rågsveds centrum.

"Arbetar för att säkerställa en bättre närmiljö"

Offentligt ägande är inte en universallösning, tyvärr kan vi exempelvis se hur centrumfastigheter i ytterstaden som staden länge ägt också har sina problem. Stockholms stad har en viktig roll i att, oavsett vem som äger centrumfastigheterna, värna att boende och handlare behandlas väl och att fastigheter uppfyller lagens krav. Den grönblåa majoriteten arbetar också för att säkerställa en bättre närmiljö och trygghet, gärna i samarbete med de fastighetsägare som finns runt ett centrum.

Så kan Rågsvedsväggen räddas

Vällingby Centrum är den centrumanläggning som den grönblåa majoriteten just nu kollar på förutsättningarna att sälja. Det var aktuellt redan när det nya köpcentrumet invigdes 2008, men de ekonomiska förutsättningarna bedömdes då inte finnas. Nu utreds frågan igen med utgångspunkt i att möjliggöra för ett bättre centrum där handlarna kan utveckla sina verksamheter, och som bättre möter Vällingbybornas behov. En given förutsättning är att det skulle vara en seriös och långsiktig köpare, och att affären vore bra för skattebetalarna och Vällingby. Intäkterna skulle gå tillbaka till stadens viktiga verksamheter, och ge möjlighet till stadens bostadsbolag att fokusera på sin kärnuppgift: att bygga fler bostäder och hålla uppe standarden i bostadsbeståndet.