Torun Boucher (V), vice ordförande i kulturnämnden, Stockholms stad, Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd i Stockholms stad Foto: Pressbilder

DEBATT: "Rädda kulturen i Vällingby Centrum"

Om centrumet säljs, undanta åtminstone de viktiga kultur- och möteslokalerna. Det skulle ligga i alla stockholmares intresse, även Dennis Wedins, skriver Vänsterpartiet.

  • Publicerad 09:24, 4 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Ett förortscentrum handlar om så mycket mer än lokala pizzerian och ett litet bageri. Viktiga kulturvärden riskerar att gå förlorade när Vällingby centrum ska säljas ut till högstbjudande. Om den här ytterst ogenomtänkta affären blir av så kräver vi i Vänsterpartiet att viktiga lokaler som biblioteket och medborgarhuset Trappan undantas från en försäljning.

Kritik mot centrumförsäljning: "Hotar kulturlivet"

Vällingby centrum invigdes den 14 november 1954 och är en del av det som inom stadsplaneringen kallas ABC-staden. Både utländska arkitekter och designstudenter har genom åren vallfärdat till Vällingby för att titta på centrumhusen och planeringen.  Nu har den blågröna majoriteten med Dennis Wedin i spetsen deklarerat att Vällingby centrum ska säljas. Han tycker inte att det är stadens uppgift att driva centrumanläggning. Men det är kanske även underskottet i stadens kassa efter förra årets skattesänkning som gör att man så ivrigt vill sälja ut kommunala tillgångar. Vällingby centrum renoverades dessutom för flera miljarder kronor för bara några år sedan.

Klart: Staden säljer Vällingby centrum

Oavsett vad man tycker om centrumägande så är det naivt att tro att en sådan här försäljning inte skulle påverka de boendes liv och närmiljö, liksom handlarnas villkor. Det spelar roll vem som förvaltar våra centrum och det finns några nyckelverksamheter i Vällingby som har en viktig roll i Västerorts, och i förlängningen hela Stockholms, kulturliv.

Kulturhuset Stadsteatern har sedan 2016 verksamhet i medborgarhuset Trappan. Tillsammans med scenen som finns i Skärholmen är det här en av Stadsteaterns få scener i ytterstaden. Scenen i Vällingby är även en av spelplatserna för Kretsteatern, en turnerande teaterverksamhet som fick nytt liv 2017. Kretsteatern och Trappan fyller en viktig funktion för att nå den publik som annars kanske inte tar del av det ordinarie programmet på Kulturhuset. I samma fastighet i Vällingby finns även ett av stadens bibliotek. Biblioteken drabbas idag redan hårt av den blågröna majoritetens nedskärningar trots att vi vet att de är särskilt viktiga för att tillhandahålla mötesplatser och för främja läsandet bland barn och unga.

Svårt att hitta lokaler

I Vällingby centrum finns dessutom flera fritidsgårdar i kommunal regi som bland annat har verksamhet som riktar sig till unga hbtq-personer samt unga funkispersoner. Det är svårt för kommunala verksamheter att hitta lokaler för ungdomsverksamhet då det ställer höga krav på att unga enkelt ska hitta dit och känna sig trygga där. Mötesplatser som de här är otroligt viktiga för de barn och unga som har det som sin fristad. Att bli av med lokaler i ett så kollektivtrafiknära läge och nära andra verksamheter som Vällingby centrum vore katastrofalt för de unga som har detta som sin fristad. Det här är dock värden som inte rankas speciellt högt i en kommersiell aktörs ögon.

Staden har förändrats och stadsbyggnadsidealen är inte desamma som när Vällingby Centrum byggdes.  Men det finns ett viktigt värde i att bevara de icke-kommersiella och kulturella verksamheterna som fortfarande finns i ytterstaden. Trappan i Vällingby är dessutom en kulturminnesmärkt byggnad och att lämna över den till en kommersiell aktör innebär givetvis en risk. Vi vill ha ett Stockholm där vi värnar om känsliga och viktiga byggnader. Att utveckla och bevara dem korrekt för allmänhetens intresse måste väga tyngre än tillfälliga pengar i fickan.

Mer jämlik stad

Vi får en bättre och mer jämlik stad om fler har chansen att ta del av kultur, bibliotek och andra mötesplatser nära sina hem. Det är inte en förmån som ska vara förbehållen för innerstadsborna.  Att behålla kulturverksamhet i ytterstaden är också ett sätt att få fler att röra sig i staden – idag tar sig också besökare från hela staden till Vällingby för att ta del av kultur. Det här bryter segregation och ökar rörligheten i hela Stockholm. Vi kommer fortsätta arbeta för att försäljningen av centrumet stoppas, men vädjar också till Dennis Wedin att sansa sig. Om centrumet säljs, undanta åtminstone de viktiga kultur- och möteslokalerna. Det skulle ligga i alla stockholmares intresse, även Wedins.

Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Torun Boucher (V), vice ordförande i kulturnämnden, Stockholms stad