Olle Burell (S) och Bengt Säve-Söderbergh (S), ledamöter i kulturnämnden, Stockholm Foto: Stockholms stad

DEBATT "Rusta upp Stadsbiblioteket ordentligt – med privata pengar"

Vi välkomnar ett samarbete som gör den nödvändiga upprustningen möjlig. Så vitt vi vet har inga andra alternativ prövats än det som presenterats. Men det är inte för sent för de ansvariga att försöka vara mer kreativa, skriver Socialdemokraterna.

  • Publicerad 10:03, 1 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

På Sveavägen ligger en av Stockholms vackrast lysande juveler. Hyllat av många experter och därtill förklarat som byggnadsminne Det snart hundra år gamla stadsbiblioteket är idag mer livaktigt än någonsin. Mängder av människor som sitter, läser, rör sig. Stockholm växer och biblioteksverksamheten behöver därför utvecklas.

BESKEDET: Stadsbiblioteket byggs inte ut – ska renoveras

Stadsbiblioteket är sedan länge i akut behov av upprustning och modernisering. Efter en arkitekttävling som inte ledde någonstans beslöts för några år sedan att utreda två alternativa lösningar. Det ena handlade om att renovera biblioteket som det nu ser ut medan det andra skulle göra biblioteket än mer tillgängligt för medborgarna genom att inkludera några mindre affärer på Sveavägen. Totalkostnaderna som skulle spridas över åtskilliga år uppgick till 700 respektive 900 miljoner kronor.

Nyligen presenterade kulturborgarrådet Jonas Naddebo till vår förvåning ett tredje alternativ i kulturnämnden. Det var baserat på beräkningar att göra så lite som möjligt, det vill säga att bara föreslå sådana reparationer som brandsäkerhet och andra förordningar kräver. Upprustning och modernisering skjuts på framtiden. Vi avvisade detta och begärde att de styrande arbetar vidare med alternativ som uppfyller rimliga krav på upprustning och modernisering.

"Inte för sent att vara mer kreativa"

Det nu liggande förslaget har arbetats fram mycket snabbt och kommer bara några månader efter ett beslut om att i år skära ner 40 miljoner i bibliotekets budget med konsekvensen att cirka 40 anställda tvingas lämna. Ytterligare beslut i år är på väg att medföra att det internationella biblioteket tvingas lämna sina lokaler. Tidskriftslokalen har därtill drastiskt minskats.

Jonas Naddebo talar ständigt om att utveckla men har hittills bara avvecklat. Liberalernas nya ordförande Nyamko Sabuni har med lidelse pratat om biblioteket som hennes oas när hon var ny i Sverige. Hon är inte ensam om att se folkbiblioteket som en nödvändig del i integrationsarbetet. Och hur länge ska miljöpartister och liberaler vara tysta inför den pågående nedrustningen av bibliotek i Stockholm?

Den som intresserar sig för historia finner att huvudbiblioteket tillkom i samarbete och med stort stöd av Wallenbergstiftelsen. Detta initiativ var direkt avgörande för att byggnadsarbetet kom igång på 1920-talet. Vi vill för vår del inte se en privatisering av själva driften av bibliotek som Naddebo tidigare föreslagit men skulle däremot välkomna ett samarbete som gör den nödvändiga upprustningen möjlig. Så vitt vi vet har inga andra alternativ prövats än det som presenterats. Men det är inte för sent för de ansvariga att försöka vara mer kreativa.

Olle Burell och Bengt Säve-Söderbergh

Socialdemokrater i kulturnämnden, Stockholm