Dennis Wedin (M) bostads- och fastighetsborgarråd Foto: Patrik Wirén

DEBATT: S är fartblinda med Stockholmarnas skattepengar

Socialdemokraternas plötsliga uppvaknande har egentligen inte med klimatet att göra. Det handlar om att skifta fokus från deras slöseri med skattebetalarnas pengar, skriver bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) i en replik om Liljevalchs.

  • Publicerad 13:19, 21 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Jan Valeskog (S) är fartblind som få med stockholmarnas pengar. Under hans ansvar tredubblades kostnaden för Liljevalchs konsthall till 630 miljoner kronor, kostnaden för att renovera Östermalms saluhall dubblerades till över en miljard kronor och Socialdemokraternas förslag för Stadsbiblioteket är ett ofinansierat miljardbygge. Istället för att sluta upp bakom en ansvarsfull ekonomisk politik försöker Valeskog vinkla mitt arbete mot kostnadsökningar till att det skulle sparas in på klimatsatsningar, vilket helt saknar grund. 

DEBATT: "M sa nej till Liljevalchs sopsug – nu kommer sopbilar skapa kaos på Djurgården"

Valeskog är vice ordförande i fastighetsnämnden, och beslutade så sent som den 21 maj i år om att inte låta sopsugsanläggningen ingå i projektet för Liljevalchs konsthall. Inte så mycket som ett ord yttrades om att detta skulle vara en dålig klimatlösning. Det är ytterst anmärkningsvärt att Valeskog och Socialdemokraterna backade vid senaste kommunfullmäktige och lade fram ett förslag om att lägga till sopsuget i projektet. Deras förslag innebär en kostnadsökning på närmare 40 miljoner kronor, i ett projekt som Socialdemokraterna redan låtit skena iväg. De säger plötsligt nej till en ansvarsfull besparing och vill lägga ytterligare kostnader på skattebetalarna.

Anmärkningsvärt

Agerandet är anmärkningsvärt i ljuset av det faktum att någon sopsugsanläggning aldrig inrymts i projektet, utan enbart varit uppe till diskussion i projektets slutskede. Kostnadsökningarna hade då redan gått så långt att det inte var någon fråga om att öka ramen för projektet, utan att istället göra allt vi kunde för att hålla nere de skenande kostnaderna.

Det finns alltså inte ett enda nämndbeslut där det funnits med någon sopsug, och varken Valeskog eller någon annan har tidigare föreslagit en sådan lösning. Givet att verksamheterna på Djurgården ökar så är det inte uteslutet att det i framtiden kommer att byggas en sopsugsanläggning på Djurgården. Men det är oansvarigt att föreslå det på det här sättet, utan att ha en finansiering, i ett projekt som redan blivit tredubbelt så dyrt.

Jag välkomnar en klimatdebatt, vi har ett löpande klimatarbete kring stadens fastighetsbestånd. Det är sant att en sopsugsanläggning kan leda till färre (men större) sopbilstransporter. Klimatpåverkan är dock också en mer komplex fråga som beror på en rad olika faktorer, som vilket bränsle sopbilarna kör på eller hur mycket koldioxidpåverkan som går till själva bygget av sopsugsanläggningen.

Men Socialdemokraternas plötsliga uppvaknande har egentligen inte med klimatet att göra. Det handlar om att skifta fokus från deras slöseri med skattebetalarnas pengar. Vad gäller såväl Liljevalchs konsthall, som i övriga fastighetsprojekt, fortsätter jag att arbeta med att få ner kostnaderna. Det kan ibland handla om att göra tuffa prioriteringar, men det är ekonomiskt nödvändigt.

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.