Grönblå budgeten kommer slå hårt mot barns läsande när man tvingas skära ner på biblioteken, menar S. Foto: Josefine Thureson Kämpe

DEBATT. S: Attacken mot barns läsande måste stoppas

"I det borgerligt styrda Stockholm ser vi den sämsta skolbudgeten i Stockholm på hela 2000-talet", skriver två S-toppar.

  • Publicerad 13:40, 11 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Att barns läsande bör stödjas är väl något som alla är överens om? Det är lätt att tro det. Det borde vara en självklarhet för att få fler barn och ungdomar att klara skolans kunskapsmål och för att därefter kunna ta sig vidare in på högre utbildning och arbetsmarknaden. Därtill kommer vikten av goda läskunskaper för personlig utveckling och bildning.

I högtidstalen kommer ingen tycka annorlunda. I budgeten skrivs det om värdet av läsandet. Men hur ser det ut i verkligheten?

Forskning visar att vi behöver ett ordförråd på 50 000 ord för att klara att hantera språket även i komplexa sammanhang. De som inte läser eller lyssnar på skriven text regelbundet riskerar att lämna gymnasiet med så lite som en tredjedel av det nödvändiga ordförrådet.

Därför är det som nu händer i Stockholm en attack mot barns läsande. Det kan vi inte acceptera.

Det senaste året har det återkommande rapporterats om neddragningar på Stockholms bibliotek. Det handlar om färre tjänster och minskade öppettider. Ett 40-tal bibliotekstjänster har tagits bort. Under höst-/läslovet stängdes bibliotek i Stockholm vid 90 tillfällen.

Nu ser vi tydligt vad nedskärningarnas konsekvenser blir:

- Förskolor kan inte längre komma till biblioteken spontant. Ändrade öppettider på flera bibliotek gör besöken svårare för både skolor och förskolor.

- De organiserade skolbesöken inom ramen för Bibblan berättar var tidigare norm i årskurs fyra, nu finns de bara kvar på ett fåtal bibliotek. Det tydliga målet för biblioteken att jobba med skolbesök är avskaffat.

- Bokkolloverksamheten är verksamheten avvecklad.

- Bokklubbsverksamheter som funnits vid flera bibliotek är avvecklade eller håller på att avvecklas.

Listan kan göras längre men mönstret är detsamma. De vackra orden om att utveckla barns läsande är just bara ord.

En invändning kan vara att det är skolans uppgift att utveckla läsandet. Att resurserna kommer till störst nytta inom skolans läsfrämjande verksamhet och att biblioteken spelar mindre roll. Som en följd av ett sådant resonemang borde vi se kraftigt ökade resurser till skolan för insatser som kan kompensera för nedskärningarna på Stockholms bibliotek. Tyvärr gör vi inte det.

I det borgerligt styrda Stockholm ser vi istället den sämsta skolbudgeten i Stockholm på hela 2000-talet. Skolpengen har sänkts vilket innebär att elever kommer få mindre lärarstöd och att färre initiativ kommer tas för att öka läsandet. Stockholms rektorer kommer att tvingas administrera neddragningar istället för kunskap.

Stockholm är i desperat behov av en annan skol- och kulturpolitik. Därför har vi föreslagit en ökad skol- och förskolebudget med 530 miljoner kronor som bland annat innehåller en riktad satsning på förskoleklassens arbete att ge alla elever tillräckliga läskunskaper. Vi föreslår därtill inte bara bättre resurser till bibliotek i allmänhet utan också en riktad satsning just på barn och ungas läsande.

Attacken på barns läsande är ett resultat av att det borgerliga styret. De tycker sig inte ha råd efter att ha sänkt skatten med en halv miljard kronor. Vi Socialdemokrater väljer i stället att satsa på barn och ungas kunskaper och investerar vad skattesänkningen kostade i skola och kultur.

Alla barn har rätt att lära sig läsa och utveckla sitt språk och ordförråd. Skola och bibliotek ska stödja de barn och ungdomar som riskerar att annars hamna utanför. Det tjänar vi alla på.