Renoveringen av Östermalmshallen, september 2019. Foto: Patrik Wirén

Debatt: S slösade bort högkonjunkturen

Det är häpnadsväckande att samma person som alltså lät projektet växa i omfattning och kostnad, nu försöker ducka ansvar, skriver Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd, i en slutreplik.

  • Publicerad 16:10, 20 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Jan Valeskog (S) försöker dölja sitt egna ansvar på ett mycket ohederligt sätt. Det beslut som Alliansmajoriteten initierade år 2014 satte kostnaden till 600 miljoner kronor för att renovera Östermalmshallen. I fullmäktiges protokoll från 2014 framgår det att Jan Valeskog helt utan invändningar röstade för beslutet, utan att ens yttra sig i ärendet. Att han nu, sex år senare påstår att ärendet var dåligt är enbart ett tragiskt försök till dimridå.

Efter valet 2014 blev han själv ansvarigt borgarråd, och det var alltså han själv som därefter lät kostnaden skena iväg till över en miljard kronor. Det är häpnadsväckande att samma person som alltså lät projektet växa i omfattning och kostnad, nu försöker ducka ansvar.

Under förra mandatperioden ökade fastighetsprojekt med över två miljarder kronor. Det första jag gjorde när jag tillträdde som borgarråd med ansvar fastighetsfrågor var att gå igenom alla pågående projekt, projekt för projekt, för att se vilka av Socialdemokraternas fördyringar som kunde stoppas, eller åtminstone minskas. Två exempel där jag agerat kraftigt under mitt första år:

– Att skala ned bygget av Liljevalchs Konsthalls tillbyggnad, efter att projektet tredubblats i kostnader under förra mandatperioden. Den besparingen motsatte sig Socialdemokraterna. 

– Att säkerställa nödvändig renovering av Stadsbiblioteket. Socialdemokraterna motsatte sig detta till förmån för en ofinansierad miljardinvestering.

När det gäller tekniska nämndhuset så är det ingen hemlighet att jag hellre hade sett bostäder på platsen, men tyvärr hann Socialdemokraterna driva projektet så pass långt att det hade kostat för mycket att ändra inriktning. Eller vill Valeskog att de 119 miljoner som har använts, och de fem upphandlingarna som har genomförts ska kasseras? Nu kommer Stockholm få en modern och funktionell kontorsbyggnad med cirka 1 000 arbetsplatser, vilket på sikt kommer att vara en lönsam affär för staden.

Apropå Tekniska Nämndhuset är detta fastighetsprojekt ett av flera där vi har genomfört konkreta och ansvarsfulla besparingar som totalt uppgått till 250 miljoner kronor. Detta är ett tydligt exempel på min ansvarsfulla inriktning för fastighetsbeståndet. Ett annat handlar om de steg som tas för att renodla fastighetsbeståndet. Jag har inlett och i vissa fall också genomfört försäljningsprocesser av exempelvis en mjölkgård i Tyresö, Vällingby centrum, ett antal fastigheter i Bromma, samt hotelldelen i Östermalmshallen.

Socialdemokraterna förstår uppenbarligen inte det allvarliga i att man under förra mandatperioden slösade bort högkonjunkturen på dyra fastighetsprojekt med stora kostnadsökningar. Såväl stockholmarna som Stockholms stad står nu inför stora prövningar framöver, och det gäller att vända på varje krona. Jag är därför mån om att skifta fokus från stora nya anläggningar till att underhålla befintliga fastigheter. I samhällsviktiga fastigheter så som brandstationer, skyddsrum och parklekar genomför vi nu akut underhåll.

Vad gäller bostadsfrågan har den grönblåa majoriteten produktionsmål på 1 500 hyresrätter i allmännyttan varje år, och trimmar också projekt för mer överkomliga hyror i Stockholm. Vi möjliggör för småskaliga ombildningar i ytterstaden för att minska segregationen, samtidigt slog bostadsförmedlingen förmedlingsrekord förra året. Det finns mer att göra för att skapa fler bostäder, men under Jan Valeskogs ansvar sjönk andelen hyresrätter och stadens bostadsbolag nådde inte sina produktionsmål en enda gång. Det är hög tid för självreflektion från Socialdemokraterna.

Jag kommer fortsatt ta ansvar för att städa upp efter Socialdemokraterna, och skapa ordning och reda i Stockholms fastighetsbestånd.

Tidigare inlägg i debatten:

Debatt. S: Moderaterna skyller som vanligt allt på oss

DEBATT. M-toppen: Östermalmshallen blev för dyr