Kadir Kasirga (S). Foto: Pressbild

DEBATT. S: Stockholms skolor måste få mer resurser

  • Publicerad 12:23, 19 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholms skolor har på senare tid genomgått ett politiskt stålbad. Den borgerliga allians som styr tillsammans med Miljöpartiet har genomfört kraftiga besparingar på skolan. Resurserna täcker inte ens uppräkningar för löner och lokalhyror. Att sänka skatten är mer prioriterat än att ge alla barn bra förutsättningar att klara skolan. Många elever lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper. I en värld som kräver alltmer kunskap och där välutbildade invånare är den främsta konkurrensfaktorn är det en illavarslande utveckling. Stockholm kan bättre än så här.

Som nyvalt oppositionsborgarråd är det mitt uppdrag att driva politik och förhoppningsvis få majoriteten att tänka om och börja lägga mer resurser på skola och förskola. Vi vet att tidiga insatser för barn, redan i förskolan, ger dem bättre möjligheter att skapa ett rikt liv. Omvänt så vet vi att många unga som hamnar snett gör det eftersom de inte fått det stöd och resurser som krävs för att klara skolan och gå ut med fullständiga betyg. Och det finns bara ett sätt att fixa detta, det är att ge bra förutsättningar till vårt skolsystem och alla duktiga medarbetare. Ska vi minska skolsegregationen och öka jämlikheten, då behövs det investeringar i både skolan och förskolan och det kommer jag att jobba för. Vi behöver ge alla elever det stöd de behöver, och lärarna behöver rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Att satsa på skolan är också att satsa på gemenskap och trygghet.

Jag kommer att driva på för att de pengar som regeringen nu fördelat till landets kommuner ska gå till skolan, och enbart till skolan. De statliga välfärdspengarna skulle kunna rädda kvar uppemot 500 pedagoger som annars riskerar att sägas upp på grund av borgarnas skolpolitik och nedskärningar. Hittills har vi inte fått något besked om detta från finansborgarrådet utan bara ett luddigt svar att resurserna ska ”fördelas på många områden.” Att inte orka göra en politisk prioritering riktat till skolan duger helt enkelt inte. Och att inte satsa på våra barn håller inte.

Vi Socialdemokrater la mer än en halv miljard mer på förskolan och skolan i vårt budgetförslag jämfört med det moderatledda styret. Vi vill satsa på personalens löner och förbättrade arbetsvillkor, på barnens möjligheter att lära sig läsa, skriva och räkna, på lärfritids och öppna skolor och vi vill minska skillnaderna mellan stadens skolor. Fler, inte färre, elever ska gå ut skolan med godkända betyg.

Skolan är den absolut viktigaste skyddsfaktorn för barn och unga. En bra skoltid lägger grunden för att lyckas med vidare studier och jobb. Under förra mandatperioden lyckades vi vända skolresultaten och allt fler blev behöriga till gymnasiet. Det arbetet kräver fortsatta investeringar i skolan, nu blir det istället besparingar som rektorerna ska hantera. Om detta ska vi ta politisk strid.

Skribenten

Kadir Kasirga valdes den 18 februari av Socialdemokraterna i Stockholms representantskap till oppositionsborgarråd.

Han väljs officiellt på kommunfullmäktige den 2 mars.