Korrekt diagnosticering av förmaksflimmer är centralt i det strokeförebyggande arbetet, skriver Maud Molander, ordförande länsföreningen HjärtLung Stockholm.

DEBATT. Så kan fler liv räddas i Stockholms län

Idag den 29 september är det World Heart Day. Bara i Sverige drabbas en person av stroke var sjuttonde minut. Mer måste göras för att förmaksflimmer ska upptäckas, skriver Maud Molander, ordförande i länsföreningen HjärtLung Stockholm.

  • Publicerad 11:01, 29 sep 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Inför World Heart Day den 29 september riktar vi våra blickar mot en av våra största folksjukdomar. Globalt drabbas omkring 15 miljoner människor årligen av stroke – bara i Sverige insjuknar en person var 17:e minut, totalt mer än 30 000 personer om året. I Stockholms läns landsting sjukhusvårdades 4 267 personer 2015 för stroke. För att stoppa lidandet krävs strukturerade förebyggande insatser som pulstagning på alla över 65 år.

Förmaksflimmer är en av huvudorsakerna till stroke. För de 300 000 svenskar med förmaksflimmer är risken fem till tio gånger högre att drabbas av stroke. Förmaksflimmer har diffusa eller obefintliga symptom, något som gör att många människor lever med det omedvetet och obehandlat, vilket innebär att de befinner sig i riskzonen för stroke.

Stroke innebär en stor plåga för såväl den drabbade som de anhöriga. Hälften av de som insjuknar avlider eller får svåra funktionsnedsättningar som följd. Med förebyggande arbete skulle mycket onödigt lidande kunna minskas. Förutom hälsovinster skulle det preventiva arbetet även innebära stora ekonomiska besparingar för samhället. Ett genomsnittligt strokefall kostar samhället 700 000 kronor.

Korrekt diagnosticering av förmaksflimmer är centralt i det strokeförebyggande arbetet. Det är dags att ta det här arbetet till nästa nivå. Ett steg i detta bör vara att införa pulstagning på alla personer över 65 år som uppsöker vården i Stockholms län. Oberoende av anledningen till att personen söker vård tycker vi att en enkel pulsmätning ska göras så att eventuellt förmaksflimmer kan upptäckas och behandlas i tid. I Västra Götaland finns redan en sådan rekommendation till primärvården – Stockholms län borde inte vara sämre.

Idag får de flesta patienter med förmaksflimmer i Stockholms län en adekvat behandling. De kan fortsätta leva som vanligt. Detta är en stor framgång, och bör motivera fler att söka hjälp. Vårt budskap till ansvariga politiker och övriga beslutfattare är tydligt: Mer måste göras för att förmaksflimmer ska upptäckas. Systematisk pulstagning av alla över 65 år i primärvården ett effektivt verktyg för att förhindra lidande och rädda många Stockholmares liv. Låt oss nu se till att detta blir verklighet!

Det är mindre än ett år kvar till valet. Som patientorganisation kommer vi att driva på för en fortsatt utveckling av hjärtsjukvården i vårt län. Men vi bidrar också till lösningar på andra sätt. Redan nu kan du som är över 65 undersöka om du har förmaksflimmer - genom att ta pulsen och känna efter oregelbundenheter morgon och kväll dagligen. Filminstruktioner finns för den osäkre på kannpulsen.se.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.