Lotta Edholm (L). Foto: Linda Gren

DEBATT. Så kan vi hjälpa hemmasittarna tillbaka till skolan

Lotta Edholm (L), presenterar Stockholms fem nya insatser som ska få hemmasittarna tillbaka till skolan.

  • Publicerad 07:00, 8 jan 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Idag är jullovet slut för Stockholms elever. Men för en del barn gör det ingen skillnad. För en del barn är inga dagar skoldagar. Tiden går medan de står utan undervisning och klasskamraternas sällskap. Det är viktigt att de elever som blivit hemmasittare kommer tillbaka till skolan. Nu förstärker Stockholm arbetet med fem insatser.

Att ett barn inte går till skolan och därmed missar viktiga delar av sin skolgång är ett växande samhällsproblem i Sverige. I höstas uppgick antalet hemmasittare, det vill säga elever med över 50 procents frånvaro, till cirka 460 stycken i Stockholm kommunala grundskolor. Det är 460 barn som, om inget förändras, riskerar framtida utanförskap.

Anledningen till varför så många skolpliktiga barn inte går i skolan varierar. Jag får många brev från föräldrar som berättar om hur det är att varje dag kämpa för en fungerande skolgång för sitt barn, och sliter för att få tillbaka dem till skolan. Deras barn har inte sällan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa som gör att de av olika anledningar inte klarar en vanlig klassrumssituation. Det gäller också särbegåvade barn som inte får tillräckliga utmaningar i skolan. Situationen i skolan ska aldrig vara en anledning till att barn blir hemmasittare. Det betyder att skolan måste bli bättre på att ge alla barn det stöd och de förutsättningar de behöver.

Den grönblå majoriteten har påbörjat ett omfattande arbete för att få tillbaka hemmasittarna till skolan, och arbetet fortsätter under 2020:

• Alla skolor ska ha tillgång till särskilda undervisningsgrupper. Nu påbörjas arbetet med att säkerställa detta. Särskilda undervisningsgrupper kan vara ett alternativ för de elever som har behov av ett mindre sammanhang för att ta till sig kunskap. Skolinspektionen har i en rapport visat att barn med stora stödbehov som får gå i sådana grupper har högre skolnärvaro, högre betyg och att de klarar skolan i högre grad, än om elever med samma behov får gå kvar i helklass.

• CSI-grupperna blir fler. En CSI-grupp är en central särskild undervisningsgrupp som kan passa elever med mycket stora behov som inte går att tillgodose i en vanlig skola. Eleverna där möts av lärare och skolpersonal med specialkompetens.

• Skolorna behöver mer stöd i arbetet. Under 2020 inrättas en central funktion på utbildningsförvaltningen som ska ge skolorna stöd i arbetet med hemmasittare och deras återgång till skolan.

• De skolsociala teamens uppdrag förstärks. Skolsociala team består personal från socialtjänsten som arbetar förbyggande ute på skolorna. Teamen får ett förtydligat uppdrag att arbeta mot skolfrånvaro, ett viktigt arbete för att kunna fånga upp eleverna i ett tidigt skede.

• En handlingsplan för hur skolan kan möta och utmana särbegåvade elever har tagits fram och ska implementeras i alla Stockholms skolor.

Skolplikten i Sverige gäller alla barn och för dem som har det svårast måste stödet vara som bäst. Alla barn har rätt att få chans att utveckla sina egna förmågor, välja sin egen väg i livet och skapa en framtid för sig själva. Fler barn ska känna glädjen att efter julledigheten komma tillbaka till skolan och träffa sina klasskamrater igen.