Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd Region Stockholm,Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingslandstingsråd Region Stockholm, Anders Ekholm, ordförande Storstockholms Diabetesförening Foto: Pressbilder

DEBATT: "Så ska vi bli bättre i kampen mot diabetes"

Bättre vård av diabetes oavsett var man bor, färre skall utveckla sjukdomen och mörkertalet ska minska. Det är några av åtgärderna som majoriteten i Region Stockholm nu presenterar i en ny satsning tillsammans med Storstockholms Diabetesförening.

  • Publicerad 14:05, 7 mar 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholm har bestämt sig för att kraftsamla, utveckla och förbättra vården för de som lever med diabetes i vår region. Färre skall utveckla diabetes och har man diabetes skall vården hålla hög kvalitet oavsett var man bor. Mörkertalet bland de som har oupptäckt diabetes skall minska. Våra barn och ungdomar med typ 1-diabetes skall få ett bättre och längre liv med denna livslånga sjukdom. Det är målsättningen i den gemensamma satsning vi i majoriteten i Region Stockholm gör tillsammans med Storstockholms Diabetesförening.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

100 000 stockholmare har diabetes. Många människor lever dessutom förmodligen med en oupptäckt och obehandlad, typ 2 diabetes. Två av tre får sin diabetesdiagnos av en slump – när de sökt vård för något helt annat. Med en åldrande befolkning ökar riskerna för att fler får typ 2 diabetes– och i Norden är typ 1 diabetes vanligast i världen. Vi har nu bestämt oss för att anta utmaningen att Region Stockholm ska vara ett föredöme i Sverige när det gäller vården för de som lever med diabetes. Nu tar vi krafttag och tar fram en långsiktig diabetesplan, för åren 2019–2022. Det är den sakkunniga och medicinska expertisen som tillsammans med patientföreträdare ska vara med i framtagandet av ett sådant förslag.

"Vården är för generell idag"

Vården av diabetes behöver bli mer individanpassad. Idag är vården alltför generell och tar inte hänsyn till individuella förhållanden. Patientens egen förmåga ska tas tillvara i större utsträckning och skall ges stöd i den viktiga egenvården, bland annat genom tekniska hjälpmedel och digitala stöd.

I Region Stockholm vill vi prioritera tidig upptäckt, tidigt omhändertagande och tidiga insatser för dem som får en diagnos. Personer med diabetes kan behöva hjälp från många håll. Att leva med diabetes påverkar hela livet – och för att man ska ha en fungerande vardag med god livskvalitet måste vården fungera som en helhet. Vården ska samordna sig för individen – det är inte den enskilde personen med diabetes eller dennes anhöriga som ska behöva samordna vården. Personer som får nydiagnostiserad diabetes bör erbjudas utbildning i hur man sköter sin diabetes. De som önskar ska också kunna få stöd och service via digitala hjälpmedel.

"Snabb hjälp viktig"

De medicinska och tekniska hjälpmedlen ska komma patienterna i Stockholmsregionen till del. Nya digitala kontaktvägar är en viktig del – men framtiden handlar om mycket mer: Bättre mätmöjligheter – och att dela uppgifterna med t ex närstående om man så önskar; smartare insulinpumpar med koppling till sensorn; nya orala läkemedel; större kunskap om de stora individuella variationerna – som gör att behandlingen också kan skräddarsys för den enskilde; artificiell intelligens som öppnar helt nya möjligheter för bl.a. denna individanpassning med behandlingsstöd för vården. Allt detta vill vi i Region Stockholm bejaka.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Långsiktighet och tillgänglighet är viktigt för att vardagen ska fungera. För den som lever med diabetes kan det vara viktigt med snabb hjälp och då måste vården vara nåbar med en särskild ingång för de med diabetes, dygnet runt och årets alla dagar. Det behövs också en fast vårdkontakt med kunskap om både individen och om diabetesdiagnosen; det kan vara i primärvården eller i specialiserad vård. Varje patient med diabetes borde också tillsammans med vården sätta individuella mål och ha en gemensamt överenskommen plan som beskriver t ex hur ofta man ska besöka vården, om och när man vill göra det digitalt, och förstås hur behandlingen ska se ut.

Diabetesvården ska vara trygg, snabb – och individuell. Varje person har sina behov och förutsättningar. Det ska vara möjligt att leva ett gott, rikt, långt och fritt liv även med diabetes.

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd Region Stockholm

Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingslandstingsråd Region Stockholm

Anders Ekholm, ordförande Storstockholms Diabetesförening