Gabriel Kroon och Britt-Mari Canhasi, Sverigedemokraterna. Foto: Pressbilder

DEBATT. SD: Nej, svenskfödda ska inte nedprioriteras i sjukvården

"Vi motsätter oss en sjukvård som aktivt väljer att nedprioritera svenskfödda och främja utrikes födda", skriver Sverigedemokraterna i ett svar till Miljöpartiet.

  • Publicerad 13:12, 12 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Susanne Nordling, Miljöpartiets gruppledare i Region Stockholm, beskyller oss för att motverka integration av nyanlända och anspelar på att vi skulle ha en fientlig och diskriminerande politik. Men hon missar att våra politiska krav bygger på sunt förnuft och att vår syn utgår från en jämlik sjukvård – oavsett var du bor eller vilket land du kommer ifrån.

Nordling säger sig värdera en god vård. Samtidigt har hon drivit igenom att förstföderskor i enskilda särskilt utsatta områden, som Rinkeby, i dag har rätt till sex stycken hembesök av en BHV-sjuksköterska, i syfte att lära sig ta hand om sitt nyfödda barn på bästa sätt. Samtidigt har en jämförbar förstföderska som bor i ett annat mindre utsatt område, exempelvis Älvsjö, bara rätt till ett hembesök.

DEBATT. SD gör allt för att motverka integration

Varför ska förstföderskans bostadsadress avgöra vilket vårdutbud hon får, och varför ska mindre utsatta områden nedprioriteras? Vi tycker inte att nyblivna mödrar ska erbjudas sämre vårdutbud bara för att de råkar bo i ett vanligt medelklassområde som Älvsjö, Järfälla eller Haninge.

Vidare väljer Miljöpartiet att utgå från en diskriminerande inställning där den ekonomiska ersättningen till vårdcentraler, och därmed i förlängningen, tillgängligheten och vårdservicen skiljer sig baserat på vilket land du kommer ifrån. Vi motsätter oss en sjukvård som aktivt väljer att nedprioritera svenskfödda och främja utrikes födda. Ditt födelseland ska inte avgöra tillgången till sjukvården, och svenskfödda ska inte nedprioriteras. Miljöpartiet menar, förbluffande nog, att detta är en ”radikal idé”.

Susanne Nordling riktar även kritik mot våra förslag om begränsade tolktjänster till patienter som inte behärskar det svenska språket. Under mandatperioden 2014–2018 kostade tolktjänsterna i Region Stockholm över en halv miljard kronor, och inget tyder på att kostnaderna kommer sjunka under innevarande mandatperiod. Vi förstår att nyanlända personer behöver använda tolkstöd under sina första år i Sverige, medan de lär sig språket på SFI och blir en del av samhället.

Men när individer som erhåller permanent uppehållstillstånd, blivit svenska medborgare eller spenderat tiotal år i Sverige, fortfarande inte kan föra ett grundläggande samtal på svenska så är någonting allvarligt fel på integrationen. Vårt förslag om att tidsbegränsa kostnadsfri språktolk är likt Moderaternas nationella ståndpunkt. Tycker Miljöpartiet även att deras regionala samarbetspartner hotar integrationen?

Slutligen är det beklagligt att Miljöpartiet, som är en del av majoritetsstyret, verkar vara ovetandes om att de själva har upphandlat centrala språktolktjänster som vårdcentralerna kan beställa. Tolktjänster som således inte belastar de enskilda vårdcentralernas budgeter. En grundläggande kännedom som en politiker i majoritetsstyret förväntas besitta. Men återigen är det väl ett bevis på att upphandlingar varken är Miljöpartiets eller regionmajoritetens starka sida.