Vi måste bli bättre på att förebygga psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet, inte minst inom vården och äldreomsorgen, skriver Erik Slottner, (KD) trygghets- och äldreborgarråd Foto: Sacharias Källdén

DEBATT: Självmorden bland äldre ökar i Stockholm – så ska vi bryta trenden

Vi måste bli bättre på att förebygga psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet, inte minst inom vården och äldreomsorgen, skriver Erik Slottner, (KD) trygghets- och äldreborgarråd

  • Publicerad 15:50, 19 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I Stockholms län bor idag nästan 400 000 pensionärer. Många lever aktiva och meningsfulla liv, men alldeles för många står utanför gemenskap och sammanhang. Var tredje person över 65 lever ensam, ofta på grund av partnerns bortgång. Och trots att gruppen pensionärer som helhet blir friskare är fortfarande fysisk och psykisk ohälsa alltför vanliga, inte minst bland personer i socioekonomiskt utsatta områden.

Antalet självmord i Stockholms län har åter börjat öka. Under 2018 tog 254 personer sina liv, att jämföra med 226 under 2017 och 220 under 2016. Det rör sig om 254 tragedier som drabbat ett stort antal anhöriga i den avlidnes direkta närhet.

Den nationella statistiken visar stora skillnader mellan åldersgrupper. Självmordsfrekvensen – antalet självmord per tusen invånare – är som högst bland äldre män över 80. Ändå talas det väldigt lite om äldres överrepresentation i självmordsstatistiken. En man över 85 löper mer än sex gånger större risk att dö av självmord än kvinnor mellan 15 och 44.

Depression och psykisk ohälsa missas ofta

Frågan om varför äldre är överrepresenterade i självmordsstatistiken har inget enkelt svar. Äldres depression och psykiska ohälsa missas ofta av både närstående och vården. Män är mindre vana vid att sköta om sin psykiska hälsa och upptäcka ohälsotecken. Danuta Wasserman, professor i psykiatri vid Karolinska institutet, menar att män tenderar att slå ifrån sig sina känslor. Kvinnor har i allmänhet ett mer livaktigt socialt nätverk utanför familjen, till skillnad från männen, som blir mer ensamma när de slutar jobba.

Vi är av allt att döma benägna att acceptera den utbredda psykiska problematiken och ångesten hos äldre som en naturlig konsekvens av åldrandet, av att vänner och anhöriga faller ifrån och att kroppen sviker. Men förekomsten av självmord tycks ha en stark koppling till depression och ofrivillig ensamhet. Organisationen Mind, som arbetar med att förebygga psykisk ohälsa och självmord, uppger att just ofrivillig ensamhet är den vanligaste bevekelsegrunden för samtal till deras äldretelefonlinje.

Enligt vården hör inte depression till det normala åldrandet. Det går alltså att motverka depression och självmord hos äldre. Att röra på sig och äta bra är viktigt, men det är relationerna som är den allra viktigaste faktorn. Betydelsen av att bli sedd av och få prata med andra ska inte underskattas. Isolering och ofrivillig ensamhet är livsfarliga.

Bättre på att förebygga

Vi måste bli bättre på att förebygga psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet, inte minst inom vården och äldreomsorgen. Därför har majoriteten i Stockholms stad tagit initiativ till en rad åtgärder som ska öka den sociala samvaron bland äldre. I budgeten för 2020 finns satsningar på ett förstärkt matlyft för att öka gemenskapen kring måltiden, liksom ett större antal ungdomsbesök, som tidigare visat sig vara mycket uppskattade. Där finns också ett nytt samarbete med Volontärbyrån som innebär att ideella krafter matchas ihop med äldre i behov av sällskap. Min förhoppning är att vi genom lyhörd omtänksamhet och samverkan med föreningsliv och civilsamhälle kan förändra den dystra situationen.

Dessutom måste vi i rollen som grannar, närstående och medmänniskor lära oss att möta och hjälpa människor som befinner sig i psykisk nöd. Ibland räcker det att våga fråga och kunna lyssna. Andra gånger krävs akut vård, och även i de fallen kan vi hjälpa till genom att kontakta rätt instans. Bara tillsammans kan vi bryta den ofrivilliga ensamheten och skapa ett samhälle präglat av gemenskap och medmänsklighet.

Erik Slottner (KD), Äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad