Dyrare. Dennis Wedin (M) fastighetsborgarråd har gett order om att sälja hotelldelen intill Östermalmshallen. Foto: Patrik Wirén

DEBATT: Skattebetalarna ska inte betala mer för Östermalmshallen

Projektet Östermalmshallen svällde under Socialdemokraterna till oacceptabla summor, exempelvis genom byggandet av en tillhörande hotellbyggnad. Staden ska ägna sig åt kärnverksamhet, inte åt att bygga och äga hotell. Därför initierar jag nu en försäljning av hotellet, skriver Dennis Wedin, (M) bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

  • Publicerad 10:49, 26 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholms stad äger fastigheter utan tydligt syfte, och det finns för många exempel på fastighetsprojekt med skenande kostnader. Den S-ledda majoriteten lämnade efter sig över två miljarder kronor i rena fördyrningskostnader, höll medvetet nere underhållskostnader, och lät fastighetsprojekt svälla på ett ekonomiskt ansvarslöst sätt. Det är denna oreda som jag nu försöker städa upp efter.

Kostnaderna för saluhallens renovering skenar

Det pågår just nu ett viktigt arbete med att säkerställa rätt kompetens inom staden för komplexa projekt, och det ska genomföras en specifik extern genomlysning av fastighetsnämndens arbetssätt för att uppnå en bättre kostnadskontroll.

Jag har också säkerställt att en granskning genomförts i de större projekten för att identifiera vilka besparingar som kan göras.

Så blir Östermalmshallen efter renoveringen

Sedan första beslutet kring Östermalmshallen på cirka 600 miljoner, har projektet försenats, fördyrats och förstorats. Jag ställer mig exempelvis kritisk till hur man använt sig av en delad entreprenad för ett så komplext projekt. Men jag tycker det är särskilt anmärkningsvärt att Socialdemokraterna under förra mandatperioden förde in en hotellbyggnad i projektet. Det är inte försvarbart att skattebetalarna ska stå för ett politiskt hotell.

"Ordning och reda"

Den grönblåa majoriteten i stadshuset tar ansvar för ordning och reda i fastighetsbeståndet. I det ingår att Stockholms stad bara ska äga fastigheter som fyller ett syfte för staden. En hotellbyggnad på Östermalm är inte en del av kommunens kärnverksamhet, och vi kommer därför att initiera en försäljning av hotellfastigheten.

Genom en försäljning av hotellfastigheten som idag står för cirka 30% av totala kostnaderna, och även en försäljning av den temporära Östermalmshallen, arbetar jag för att skattebetalarna slutligen inte ska ha fått betala mer än den miljard som kommunfullmäktige senast har beslutat om. Man kan fråga sig hur Socialdemokraterna hade fått ihop sina kalkyler, i och med att årets prognoser pekat på att slutsumman är uppe i närmare 1 350 miljoner. Konstigt nog drar Socialdemokraterna inte lärdomar av detta, utan har nyligen presenterat ett ofinansierat förslag på att bygga ut Stadsbiblioteket till en kostnad på över en miljard. Pengar som inte finns.

Framförallt ur ett skattebetalarperspektiv är det inte acceptabelt att fortsätta med den bristande styrning och dåliga kostnadskontroll som präglade den förra mandatperioden i stadshuset. Skattebetalarnas pengar ska gå till fastigheter med ett tydligt syfte, och till fastighetsprojekt som håller budget. Utifrån detta arbetar den grönblåa majoriteten i stadshuset för att städa upp i stadens fastighetsbestånd.
 

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd