Sverigedemokraterna i Danderyd menar att skattehöjningar inte är rätt väg att gå för att lösa kommunens ekonomiska kris. Foto: Hege Hellström/Mostphotos

DEBATT: Skattehöjningar löser inte Danderyds ekonomiska kris

Att höja skatterna löser inte problemen med Danderyd kommuns ekonomi. Istället måste kostnadskontrollen och styrningen av verksamheten förbättras, skriver Sverigedemokraterna i kommunen.

  • Publicerad 11:47, 4 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Danderyd är i en prekär ekonomisk situation med stora underskott. Samtidigt så har vi brister i välfärden, bland annat så hänvisas våra äldre i behov av korttidsboende till Farsta.

I det läget så kan det vara frestande att hävda att skattehöjningar är svaret på alla problem.

Riktigt så enkelt är det inte. Den uppkomna situationen har nämligen till stor del orsakats av en kraftigt bristande kostnadskontroll och undermålig ekonomistyrning.

Under en längre period så har nettokostnaderna för nämnderna tillåtits att öka betydligt snabbare än skatteintäkterna, utan att någon närmare analys har gjorts av orsakerna. Administrationen har växt på ett svårförklarligt sätt. Bland annat så har kommunledningskontorets kostnader ökat från drygt 75 miljoner kronor (2014) till 127 miljoner kronor (budget 2019), utan att arbetsuppgifterna har ändrats väsentligt eller någon närmare förklaring till ökningen har presenterats.

DEBATT: Vi måste tag i Danderyds ekonomi

Skattehöjningar är dessutom inte riskfria, utan det finns risk för negativa effekter på sysselsättning och incitamenten att arbeta. Detta gäller inte minst då Danderydsborna idag har ett mycket högt skattetryck trots brister i välfärden.

På längre sikt så riskerar skattehöjningar, i kombination med brister i välfärden, att skada fundamentet i Danderyds ekonomi och vi riskerar att komma till en punkt då skatteintäkterna minskar trots höjningar av skattesatsen.

Sverigedemokraterna menar därför att för komma tillrätta med det ekonomiska läget i kommunen på lång sikt så finns det bara en väg att gå. Vi måste börja med väsentligt förbättrad kostnadskontroll och styrning av verksamheten samt en mycket tydligare prioritering av kärnverksamheten. Först därefter kan behovet att skattehöjningar analyseras.

https://www.stockholmdirekt.se/debatt/debatt-fortroendet-ar-forbrukat-for-moderaterna/repsct!43R8AN4qoOC5uKt54@8FvA/

Stockholm Direkt