Clara Lindblom, oppositionsborgarråd (V) och vice ordförande i Svenska Bostäder, Alexander Ojanne, gruppledare (S) Svenska Bostäder, Carolin Evander (V), suppleant Svenska Bostäder. Foto: Mikael Andersson/Pressbilder

DEBATT: Slarvig och arrogant hantering av försäljningen av Vällingby Centrum

Majoriteten har antingen undanhållit oss utredningen och därmed information som vi enligt lag har rätt till - eller så fanns det ingen utredning när beslutet fattades. Dennis Wedins svar bringar ingen som helst klarhet i den frågan, skriver representanter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

  • Publicerad 16:29, 4 dec 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I november 2018, i samband med att den förra budgeten för Stockholm antogs så gav Kommunfullmäktige Svenska bostäder i uppdrag att utreda en försäljning av Vällingby centrum. I oktober 2019 meddelade Dennis Wedin, via media, att centrumet ska säljas, trots att ingen utredning presenterats för styrelsen. Under budgetdebatten i kommunfullmäktige, när försäljningen officiellt klubbades, hade ingen utredning presenterats varken för svenska bostäders styrelse eller för de boende. Det är inte en ansvarsfull hantering av den miljardaffär som Vällingby centrum väntas bli.

DEBATT: Vi säkrar att Vällingby Centrum säljs till en långsiktig och seriös aktör

Dennis Wedins debattsvar till oss berör knappt den kritik vi lyfter rörande bristande insyn och risk- och konsekvensanalys av den planerade försäljningen. Vi är tyvärr inte förvånade. Det är så det brukar låta när politiker faktiskt inte kan eller vill svara på berättigad kritik – då pratar man på om allt annat än kärnfrågan istället.

Men vi kommer inte att nöja oss med ett undvikande svar. Som ledamöter i ett bolag är vi enligt aktiebolagslagen personligen ansvariga för beslut som rör bolaget, till skillnad från Dennis Wedin som inte ens sitter i styrelsen. Vi har också rätt till full insyn i bolaget, vilket är nödvändig för att vi ska kunna fatta ansvarsfulla beslut.

DEBATT: Lägg korten på bordet om försäljningen av Vällingby centrum Wedin (M)

Majoriteten har antingen undanhållit oss utredningen och därmed information som vi enligt lag har rätt till - eller så fanns det ingen utredning när beslutet fattades. Dennis Wedins svar bringar ingen som helst klarhet i den frågan. 

Den slarviga och arroganta hanteringen av försäljningen visar på låg respekt, både för de boende i Västerort och för stadens gemensamma tillgångar. Tyvärr så påminner den också allt för väl om Moderaternas tidigare skandalförsäljningar, som försäljningen av Centrumkompaniet till brittiska Boultbee 2007. Kristina Alvendal (M) som var ansvarigt borgarråd då hävdade, liksom Dennis Wedin gör nu, att centrumen bara skulle säljas till långsiktiga och seriösa ägare. Resultatet blev det rakt motsatta - chockhöjda hyror, sämre förvaltning och försämrad närservice för hundratusentals stockholmare. 

Vi står fast vid att det är ett misstag att sälja Vällingby Centrum som är ett kulturhistoriskt värdefullt och välfungerande centrum som är intill förknippat med Svenska bostäders identitet och historia. Wedin skriver att Stockholms stad på andra sätt ska ”fortsätta ett engagemang i området”. Men staden tappar tyvärr mycket av sin rådighet när man säljer ut till högstbjudande. Det går inte att underskatta vikten av att äga strategiska byggnader i centrum för att kunna styra utvecklingen. Hur det lokala centrumet sköts är helt avgörande för hur trygg och levande stadsdelen blir.

Moderaterna vill sälja ut för att få in pengar men det är ett feltänk. Vi har inte råd att förlora fler välfungerande centrum.

Clara Lindblom, oppositionsborgarråd (V) och vice ordförande i Svenska Bostäder

Alexander Ojanne, gruppledare (S) Svenska Bostäder

Carolin Evander (V), suppleant Svenska Bostäder