Dennis Wedin (M) bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad och Elisabeth Johnson (M) gruppledare i Skärholmens stadsdelsnämnd. Foto: Stockholm stad

DEBATT: "Småskaliga ombildningar bryter segregationen"

Rashid (S) menar att småskaliga ombildningar segregerar, och hänvisar till FN:s Agenda 2030 mål. Rashid måste ha missförstått målen, då dessa förespråkar städer med blandade boendeformer, vilket är i linje med den grönblåa majoritetens politik, skriver bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) och Elisabeth Johnson, gruppledare (M) Skärholmens stadsdelsnämnd i en replik till Socialdemokraterna.

  • Publicerad 15:27, 10 jul 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

FN:s Agenda 2030 mål förespråkar blandade upplåtelseformer, det vill säga bostadsrätter, hyresrätter eller kooperativa ägandeformer. Blandade upplåtelseformer är också en av FN-organet UN-Habitats fem principer för hållbar stadsplanering. Rashid borde därför välkomna att vi nu tillåter småskaliga ombildningar i Skärholmen, där tre av fem lägenheter är hyresrätter, och en majoritet av dessa lägenheter allmännyttiga.

DEBATT: "Stärk allmännyttan istället för att sälja ut den"

Vi i den grönblåa majoriteten står upp för möjligheten till ombildningar i de stadsdelar där allmännyttan är särskilt dominerande, och där det vore som mest betydelsefullt med en bättre blandning mellan boendeformerna. Samtidigt arbetar vi för att stärka allmännyttan och möjliggöra för fler bostäder i såväl Skärholmen som hela Stockholm. Därför ökar vi byggtakten och har som specifikt mål att bygga uppemot 2 000 allmännyttiga hyresrätter om året. Detta samtidigt som vi kan ge hyresgäster i elva av stadens 132 stadsdelar möjlighet att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.

"Finns inget tvingande i detta"

Rashid (S) verkar oförstående för att människor vill äga sin bostad, men om du som hyresgäst i Skärholmen idag vill investera i ett ägt boende så kan du tvingas flytta ifrån din stadsdel. Att möjliggöra för ombildningar i Skärholmen är därför att möjliggöra för bostadskarriärer och ett av verktygen för att minska segregationen, samtidigt som kan öka integrationen och främja mer attraktiva boendemiljöer.

Det finns inget tvingande i detta, utan det är helt och hållet upp till hyresgästerna att själva besluta om. Alla eventuella ombildningar ska uteslutande ske alltså på initiativ från de boende. Det innebär samtidigt att boende som vill fortsätta bo kvar som hyresgäster i sina lägenheter kommer att få göra det.

När Salar Rashid och Socialdemokraterna styrde förra mandatperioden blev resultatet tydligt: andelen hyresrätter sjönk, köerna i bostadsförmedlingen ökade kraftigt, och produktionsmålen för stadens allmännyttiga bostadsbolag missades vartenda år. Den grönblåa majoriteten står upp för möjligheten till ombildningar i de områden där allmännyttan är särskilt dominerande, och där det vore som mest betydelsefullt med mer blandade boendeformer. Samtidigt arbetar vi vidare för att stärka allmännyttan, skapa ökad trygghet, och möjliggöra för fler boenden i såväl Skärholmen som hela Stockholm.

Dennis Wedin (M) bostads- och fastighetsborgarråd

Elisabeth Johnson, gruppledare (M) Skärholmens stadsdelsnämnd