Alexandra Mattsson Åkerström (V) vice ordförande socialnämnden och Torun Boucher (V) vice ordförande kulturnämnden Foto: Vänsterpartiet

DEBATT: "Spara inte in på Stockholms barn och unga"

Den blågröna majoriteten satsar stort på ordningsvakter och övervakningskameror samtidigt som många av Stockholms stadsdelar måste skära ned i sina verksamheter för barn och unga eftersom pengar saknas. Det är helt fel prioritering, skriver Vänsterpartiet

  • Publicerad 13:02, 28 feb 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den blågröna majoriteten i Stockholm har nu styrt staden i några månader och konsekvenserna av deras politik börjar synas tydligt runt om i staden. Stadens stadsdelar pressas allt mer för att kunna finansiera den skattesänkning som den blågröna majoriteten så innerligt ville genomföra.

Stora nedskärningar för kulturen i Stockholm

Konkret drabbar skattesänkningen bland annat barn och unga och deras rätt till kultur och fritid. I Skarpnäcks stadsdel gör man nu parklekarna obemannade, kulturskolan i Hägersten är hotad, medborgarvärdar i Spånga-Tensta saknar finansiering, mellanstadieverksamheten i Rågsved är nedläggningshotad och personalstyrkan på stadens bibliotek ska minskas.

Beskedet: Så slår nedskärningen mot Skarpnäcks parklekar

Samtidigt satsar den nya majoriteten på ökad kameraövervakning och ordningsvakter, en satsning som beräknas kosta 70 miljoner av stockholmarnas skattepengar. Detta trots att polis, rättsväsende och forskare enhälligt menar att det framförallt är socialt förebyggande verksamheter som behövs för att hindra att ungdomar hamnar i kriminalitet.

Ordningsvakter och kameror kan hjälpa till att lösa brott men de kan aldrig komma åt roten av problemet, nämligen att många unga dras in i kriminalitet. Lösningen på problemet är jämlikhet. Självklart kan samhället försöka att behandla symptomen på ett samhälle som inte håller ihop med ordningsvakter och kameror, men det kommer aldrig skapa en stad som på riktigt ger alla samma förutsättningar och möjlighet till en framtid.

Det förebyggande arbetet måste börja i tidig ålder. Barn och ungdomar måste ha en meningsfull fritid. En bemannad parklek, ökad bemanning i förskolan och en väl fungerande kulturskola är viktiga pusselbitar i det förebyggande arbetet som ska hindra barn och ungdomar från att driva runt i lokala centrum och i tunnelbanan. Istället för nedskärningar behöver öppettider öka och socialtjänsten behöver få mer resurser att arbeta förebyggande.

Vänsterpartiet vill ha ett Stockholm för alla, där en stark välfärd är tongivande. Varje krona som majoriteten lägger på sin satsning på ordningsvakter vill Vänsterpartiet istället lägga på fältassistenter, socialpedagoger i skolorna och på att stärka fritidsverksamheterna. Så bygger vi en jämlik stad.

Alexandra Mattsson Åkerström (V) vice ordförande socialnämnden

Torun Boucher (V) vice ordförande kulturnämnden