Skärholmen är den stadsdel söder om stan som har högst andel smittade och avlidna. 60 smittade och 10,1 avlidna per 100 000 invånare, enligt siffror från Smittskydd Stockholm den 12 maj. Foto: Claudio Britos

Debatt: Staden lärde sig inte tillräckligt av situationen i Järva

Enligt de senaste siffrorna från Smittskydd Stockholm är Skärholmen den stadsdel utanför Järvaområdet som drabbats värst av coronaviruset. Staden borde ha dragit större lärdom från situationen i Järva, skriver två Socialdemokrater.

  • Publicerad 14:00, 15 maj 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Spridning av Coronaviruset och all kraftsamling för att begränsa smittspridningen har inneburit stora utmaningar för vårt samhälle. Allra hårdast har konsekvenserna av coronaviruset slagits hårdast mot våra socioekonomiskt svaga områden i Stockholmsregionen.

Rapporter om höga smittspridningstal, högst antal inlagd inom intensivvården IVA och flest dödstal har främst drabbat befolkningen i våra Stockholmsförorter. Förutom situationen på Järvaområdet har vi kunnat följa en ökad rapportering av smittspridning i våra södra stadsdelar. Skärholmen och Söderort befinner sig under en mycket tuff situation just nu – där smittspridningen är som högst.

Förutom den rådande och svåra situationen inom äldreomsorgen, så har redan kostnader relaterat till arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och social välfärd ökat. Företag går i konkurs, permittering och varslen fortsätter att öka. Dessa omständigheter har också slagit allra hårdast i vår ytterstad.

Staden borde i ett tidigt läge byggt upp en bättre beredskap efter att situationen i Järva uppdagades. Vi borde ha förhindrat och gjort mer för att Skärholmen och Söderort inte skulle hamna i samma situation som Järva.

En lärdom och kritik är att staden borde ha tagit fram evakueringsboenden för äldre och personer tillhörande riskgrupper tidigare. Staden måste även ompröva och utreda kravet på biståndsbedömning för dessa insatser. Vi kan inte i sådan situation låta kommunal byråkrati stå i vägen för att rädda liv.

Skärholmen och söderort får inte hamna i samma situation som Järvaområdet. Staden borde långt tidigare uppfört beredskapsplaner för Skärholmen, söderort och för resten av ytterstaden.

Insatser inom arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningen för att öka sysselsättningen i ytterstaden måste nu snabbt sättas in. Staden behöver säkerställa kompetensförsörjningen inom staden, för att vi ska kunna garantera medborgarna en bra kvalitet inom stadens verksamheter med en hög säkerhet.

Under de blågrönas tid vid makten har man under denna mandatperiod gjort stora besparingar på tilldelningen av resurser och medel till arbetsmarknadsförvaltningen. På två år har man gjort besparingar på runt 10 procent, nästan 80 miljoner av förvaltningens totala budget. Resurser och medel som hade kunnat komma väl till användning idag.

I vår roller som vice ordförande för Stadsdelsnämnderna Skärholmen och Rinkeby-Kista kräver vi:

Staden garanterar alla behov av evakueringsbostad. Stadsdelsförvaltningar måste uppföra uppsökande verksamhet mot gruppen äldre och riskgrupper som lever i trångboddhet. Gör riktade arbetsmarknadspolitiska insatser för att snabbt öka sysselsättningen och pressa tillbaka arbetslösheten i ytterstaden.