Karin Gustafsson, vice ordförande Stockholmshem AB (S), Tamim Alameddine (S) Foto: Pressbild

DEBATT: "Stärk allmännyttan istället för att sälja ut den"

Vi har fått nog av de blågrönas argument om småskalighet, om att detta kommer utgöra en frihetsreform och om att vi får en mer blandad ytterstad, skriver Karin Gustafsson, vice ordförande Stockholmshem AB (S) och Tamim Alameddine (S)

  • Publicerad 10:09, 12 jun 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det märks på de blågröna att de inte har några ambitioner med allmännyttan. Ombildningar och utförsäljningar av hyresrätter verkar vara deras huvudsakliga prioritet tillsammans med skattesänkningar. Och det är inte konstigt att dessa frågor hänger samman för de blågröna. Vi vet nämligen att finansborgarrådet, Anna Köning Jermyr vill fortsätta sänka skatten – en skattesänkning som behöver finansieras på något sätt. En finansiering som alltså blir möjlig genom att sälja delar av de allmännyttiga hyresrätterna och på det sättet uppnå en budget i balans. Det är en ideologiskt driven politik som vi ser varje gång borgerligheten kommer till makten och nu med sällskap av Miljöpartiet de gröna. 

https://www.stockholmdirekt.se/debatt/debatt-lat-hyresgasterna-sjalva-bestamma/repseB!F9ctD6OhKfdicZgR88Q/

De blågröna har inte förstått att allmännyttiga bostadsbolag utgör kommunens viktigaste verktyg för att råda bot på bostadsbristen. De har inte heller förstått att allmännyttan även har en integrations- och klimatfrämjande roll. Om Stockholms stads blågröna majoritet nyttjar allmännyttan rätt, så kan allmännyttan spela en avgörande roll i den sociala, ekonomiska och miljömässiga omställningen och hållbara utvecklingen. 

Politiker måste ha viljan

Om allmännyttan bara får rätt direktiv och politiker som har viljan att se allmännyttan bortom kortsiktighet och ideologiska skygglappar – så kan vi se till att råda bot på bostadsbristen och möjliggöra billiga hyresrätter som vanligt folk har råd att efterfråga.

DEBATT: "Ombildningar har stoppats förr"

Den svenska grundlagen är tydlig. Den stadgar att det allmänna särskilt ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Likaså FN:s stadgar genom Agenda 2030 under mål 11 om hållbara städer och samhällen; att ett hållbart byggande och en planering av bostäder är en nyckelfaktor i städer med stor tillväxt. Stockholm växer och expanderar – det är bra, men det ställer nya krav på oss och ska därför bemötas på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Där vi inom staden arbetar för att minska de sociala klyftorna och skapa inkluderande och hållbara städer.

Men med de blågröna tar vi istället flera steg bakåt.

När det idag står 643 795 personer i Stockholms stads bostadskö. När Stockholms stads bostadskö växt med 47 624 personer, sedan årsskiftet 2017 och 2018. När svenskarnas skulder har ökat dubbelt så snabbt som landets BNP. När Finansinspektionen, Internationella Valutafonden och OECD varnar för konsekvenserna av det enorma skuldberget.

När hyresrätternas andel minskar eftersom många hyresrätter ombildats till bostadsrätter. När antalet bostadsrätter som byggs inte leder till att vanligt folk kan efterfråga dessa. När de bostäder som nu försvinner i ombildnings- och utförsäljningsvågen är de allra billigaste hyresrätterna som vanligt folk faktiskt har råd att efterfråga. Och när till och med två FN rapportörer inom Agenda 2030 varnar Stockholms stad för konsekvenserna av att sälja ut allmännyttans bostäder till privata fastighetsägare. Så blir svaret fortsatt från de blågröna – ombildningar och utförsäljningar. 

Vi har fått nog

Detta trots all denna fakta. Detta trots alla de negativa konsekvenser som vi känner till. Vi har fått nog av de blågrönas argument om småskalighet, om att detta kommer utgöra en frihetsreform och om att vi får en mer blandad ytterstad. Argument som är ihåliga, fördummande och mer passande i talepunkter i ett försvarstal.

Vi socialdemokrater är tydliga. Vi vet att vi har en bostadsbrist som eskalerar. Vi vet att det är den höga andelen hyresrätten som gynnar mångfalden, främjar integration och bryter segregation. Vi vet vad vi vill och vilken väg vi vill ta. Vi vill att Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska inte bero på pengar eller kontakter för att komma in på bostadsmarknaden. Vi kommer alltid jobba med att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. Vi kommer alltid arbeta för den sociala, ekonomiska och miljömässigt hållbara staden. Vi vet att vi kan uppnå detta med en växande och aktiv allmännytta – för oss är allmännyttan mer än bara tak över huvudet, det är en aktiv part i vårt samhällskontrakt.

Karin Gustafsson, vice ordförande Stockholmshem AB (S), Tamim Alameddine (S)