Gabriel Kroon (SD) gruppledare i Region Stockholm tycker inte att Region Stockholms ska medfinansiera Konserthuset. Foto: Pressbild/Mostphotos

DEBATT: "Staten bör finansiera Konserthuset, inte Region Stockholm"

I vår regionbudget för 2020 omprioriterar vi pengar från lyxkultur till de tusentals människor som står i vårdkön i väntan på en livsavgörande operation, skriver Gabriel Kroon (SD) gruppledare i Region Stockholm.

  • Publicerad 15:13, 15 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Region Stockholm är i dag huvudfinansiär till Stockholms Konserthusstiftelse. Det ekonomiska stödet från Region Stockholm till stiftelsen kommer att uppgå till 638 miljoner kronor från 2019 fram till 2022, enligt det nya avtalet mellan Region Stockholm och konserthusstiftelsen som trädde i kraft i år. Detta innebär en kostnad omkring 160 miljoner kronor per år, en kostnad som regionens skattebetalare tvingas ta.

Sverigedemokraterna uppskattar och värdesätter konserthusstiftelsens arbete, där de Kungliga Filharmonikerna och andra musikaliska aktörer håller hög internationell standard. Konserthusets verksamhet inriktar sig dock inte bara till regionala invånare, utan även till nationella och internationella gäster. Vi menar därför att det är befogat att undersöka vem som ekonomiskt bör stödja konserthusstiftelsen, då verksamheten är en större nationell angelägenhet med ett internationellt blickfång.

"Bör prioritera resurserna på rätt områden"

Det anses vara fullt rimligt att staten tar över finansieringsansvaret för konserthusstiftelsen och de relaterade kostnaderna till drift och underhåll, som i dag ligger på Region Stockholm. Exempelvis finansieras redan Dramaten av staten, utifrån uppdrag om att ”förvalta teaterhistorien som arbetar för teaterkonstens utveckling”.

Den världskända Nobelceremonin hålls i Konserthuset varje år och sänds i många olika tv-kanaler runt om i världen, vilket bidrar till ett stort internationellt intresse. Att staten bör bli huvudfinansiär till konserthusstiftelsen vars vision är att Konserthuset ska vara ett av Europas mest tillgängliga konserthus är motiverat.

Region Stockholm bör prioritera skattebetalarnas resurser på rätt områden. Vi har brister inom sjukvården där människor riskerar att fara illa på grund av saknade resurser och alltför långa vårdköer. Vårdpersonalen behöver på flera håll bättre arbetsvillkor om personalflykten ska upphöra. I vår regionbudget för 2020 omprioriterar vi pengar från lyxkultur till de tusentals människor som står i vårdkön i väntan på en livsavgörande operation.

Gabriel Kroon (SD) gruppledare i Region Stockholm