Stockholms stad får skarp kritik. Foto: Mostphotos

Debatt. Stockholm hindrar utbyggnaden av förnybar geoenergi

"Under andra halvåret 2017 införde Stockholm stad i praktiken totalstopp att etablera nya geoenergianläggningar med bergvärme och bergkyla i Stockholms stad. En hel bransch blev lamslagen och förlorade miljontals kronor", skriver tre branschorganisationer.

  • Publicerad 14:19, 22 mar 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under andra halvåret 2017 införde Stockholm stad i praktiken totalstopp att etablera nya geoenergianläggningar med bergvärme och bergkyla i Stockholms stad.

En hel bransch blev lamslagen och förlorade miljontals kronor. Enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar såg ut att bli berövade möjligheten att investera i en förnybar energilösning som sparar pengar och ger kontroll över ekonomi.

Vid anläggandet av geoenergilösningar till större fastigheter i ett tättbebyggt område, stöter man ofta på problemet, att den tillgängliga ytan att borra på inte riktigt räcker till. Innergården är helt enkelt för liten i förhållande till fastighetens storlek, och det avstånd som krävs mellan borrhålen.

Fram till och med juni förra året kunde fastighetsägare utnyttja trottoaren direkt utanför genom att borra in under sin egen fastighet. Men det vill man nu ändra på.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Anledningen var att Exploateringskontorets tjänstemän ansåg att i en okänd framtid kanske Stockholm stad vill utföra tex en tunnelbana. Och då vill man inte ta hänsyn till några energibrunnar. Så man införde ett borrstopp!

Nu vill tjänstemännen på exploateringskontoret få ett politiskt beslut av exploateringsnämnden och mandat att permanenta stoppet. Ett sådant politiskt ställningstagande skulle vara ett allvarligt bakslag i omställningen till ett förnybart energisystem och få stora konsekvenser för en hel bransch.

Geoenergi har så här långt varit central i omställningen till ett hållbart samhälle, inte minst i utfasningen av olja som energikälla. Att Stockholm stad vill stoppa utvecklingen av denna viktiga möjlighet är häpnadsväckande. Det är en inskränkning som rimmar illa med regeringens tydliga mål att Sverige ska ha ett 100-procentigt förnybart energisystem.

För att nå det målet är det viktigt att politiker ger all en möjlighet att satsa på egna, lokala förnybara energikällor som sol, vind och geoenergi. Det skapar en delaktighet och engagemang. Kraften i denna delaktighet ska inte underskattas.

Det finns andra bra exempel på städer som väljer att hantera geoenergi i närheten till undermarkskonstruktioner. I New York har staden beslutat att geoenergi är ett bra sätt och tagit fram kartor som visar var det är lämpligt. Man har utgått från politiskt fastlagda planer och inrättat reservat.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

I Oslo väljer man att inrätta liknande zoner runt planerade konstruktioner där man fastställer särskilda krav på energibrunnarna inom ca 20 m från en tunnel. Men man säger inte nej, och framför allt inte på icke politiskt fastställda planer.

Det senare är inte oviktigt. Vi tror att alla har en förståelse för att en fastställd detaljplan är en del i en demokratisk process. Berörs man som boende av en sådan, accepterar man ett nej.

Vi hoppas att politikerna i Exploateringsnämnden ser att Stockholm stad har ett ansvar i omställningen till ett förnybart energisystem som innefattar en mångfald av förnybara alternativ. Därför uppmanar vi ledamöterna i Exploateringsnämnden att noga sätta sig in i geoenergins bidrag i omställningen, innan de tar ett beslut som i grunden bara handlar om en teoretisk möjlighet att lättare bygga ut en eventuell tunnelbana i en fjärran framtid.