Men mer behöver göras för den biologiska mångfalden, framförallt sådant som kan ge konkret resultat skriver Sara Stenudd (V), ledamot stadsbyggnadsnämnden Foto: Mostphotos/Stockholms stad

DEBATT: "Stockholm måste anställa en ljusdesigner"

Det är bra att stadens miljöborgarråd Katarina Luhr tagit hjälp av ekologer för att ta fram en strategi för den biologiska mångfalden i Stockholms stad. Men mer behöver göras för den biologiska mångfalden, framförallt sådant som kan ge konkret resultat.

  • Publicerad 09:31, 3 jun 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Forskning pekar på att den belysning vi har i städerna bidrar med utarmningen av den biologiska mångfalden i Sverige. Det beror på att ökningen av artificiell belysning håller på att förvandla våra städer till en plats där det ur djurens perspektiv råder ständigt ljus dag. Det är förstås trevligt för oss människor att det är ljust, men för djur kan det vara förvirrande.

DEBATT: "De flesta kan åtminstone sätta upp en fågelholk"

Djuren är jätteviktiga för oss människor. De fladdermöss som Katarina Luhr nämner tycker många är obehagliga, men de gör stor nytta genom att äta skadegörande insekter i våra trädgårdar, vilket är en mycket viktig ekosystemtjänst. Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar oss, alltså som förbättrar människors livsvillkor.

För nattinsekter, som är fladdermössens mat, befaras ljusskenet över städer fungera som en storskalig dammsugare. Insekterna lockas till ljuset och förmår sedan inte flyga tillbaka. Det är inte bra för djuren, vilket i förlängningen inte heller är bra för oss människor.

Det vanligaste exemplet på hur viktiga djuren är för oss är förmodligen bin. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som bin och humlor pollinerar, så deras överlevnad är avgörande för oss. Det är med andra ord oerhört viktigt med biologisk mångfald, och att vi politiker gör många insatser för att värna den.

För att komma till rätta med ett av de stora problemen för djuren som lever i staden behöver vi en ljusstrategi. Det är dags för Stockholms stad att anställa en stadsljussdesigner, i likhet med stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare som finns idag.

Med rätt kunskap skulle ljusdesignern kunna bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden. Ljusdesignern skulle kunna utse strategiska platser som exempelvis skulle fungera med utomhusbelysning som styrs av rörelsedetektorer, och inte behöver lysa upp natten när ingen människa är i närheten.

Det skulle, förutom att gynna den biologiska mångfalden, även bidra med mindre energiförbrukning. Dessutom kan rätt belysning öka tryggheten i staden.

Sara Stenudd (V), ledamot stadsbyggnadsnämnden