Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Stockholms Stad och Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms Stad Foto: Stockholm stad

DEBATT: "Stockholm måste göra mer för att bekämpa hedersförtryck"

Vi kan inte längre bara hålla skolan ansvarig för att upptäcka hedersförtryck utan att förse den med rätt verktyg. Genom att göra arbetet mer konkret och ge skolorna stöd av central kompetens ser vi till att de också kan hjälpa utsatta barn på rätt sätt, skriver Liberalerna

  • Publicerad 13:14, 4 mar 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I en kartläggning från i höstas uppgav sju procent av de tillfrågade ungdomarna i Stockholm att de lever med kollektivt legitimerat våld av familjemedlemmar. Tio procent uppgav att de måste vänta med sex tills de gifter sig och att de inte får ha villkorslösa kärleksrelationer. Men hedersförtryck handlar inte bara om vem man får eller inte får gifta sig med. Även vardagliga saker som möjligheter till idrott och fritidsaktiviteter påverkas. I stort sett varje del av livet begränsas av familjens eller släktens kontroll.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck berör många olika aktörer, men skolan spelar en avgörande roll i att upptäcka och se till att barn och unga som lever under hedersförtryck får hjälp.

En färsk rapport från Stockholms stads revisorer kritiserar stadens arbete mot hedersförtryck. Bland annat är kunskapen inom skolan om hedersförtryck fortfarande för låg vilket innebär en risk för att man inte upptäcker och hjälper de barn och unga som behöver det. Dessutom tvekar skolans personal ibland att anmäla till socialtjänsten av rädsla för att förvärra barnets situation. Här måste vi politiker ta en stor del av ansvaret. Det är uppenbart att rektorer och lärare behöver hjälp och stöd.

Hederskultur har blivit normalt i skolan

Var går gränsen mellan att ha uppsikt över sitt barn som en del av ett normalt föräldraansvar, och en kontroll som kränker barnets frihet? Om man anmäler och föräldrarna får reda på det, vad händer då? Frågorna kan vara svåra, men all skolpersonal måste kunna svara på dem. Alla måste veta hur de ska agera när de misstänker att ett barn far illa och känna fullt stöd i att också göra det.

Därför inför vi så snart som möjligt en handlingsplan som ska gälla för alla Stockholms stads skolor. Den ska vara ett stöd till lärare, elevhälsopersonal och andra i skolan. Varje lärare och annan skolpersonal ska både kunna känna igen tecken på att elever lever under hedersförtryck och veta hur de sedan ska agera. Vi kan inte längre bara hålla skolan ansvarig för att upptäcka hedersförtryck utan att förse den med rätt verktyg. Genom att göra arbetet mer konkret och ge skolorna stöd av central kompetens ser vi till att de också kan hjälpa utsatta barn på rätt sätt.

"Måste bli bättre"

Även socialtjänsten måste bli bättre på att hjälpa hedersutsatta ungdomar. Stockholms stad har omfattande kunskap om arbetet mot hedersförtryck, bland annat vid kunskapscentrumet Origo, det skyddade boendet Kruton och Kriscentrum för kvinnor och barn. Det finns stödmaterial och manualer för hur man ska agera. Denna kunskap måste nå ut till personalen i socialtjänsten så att de vet hur de ska agera och tar hjälp av det stöd som finns. Socialtjänstens insatser måste inriktas mot att hjälpa ungdomar att leva ett liv i frihet, inte att få dem att fungera i de familjer som kränker dem. Vi måste se till att fler hotade och drabbade kan få plats på skyddat boende.

Samverkan mellan skola och socialtjänst är också avgörande. Men samverkan får inte bara vara ett tomt ord – vi måste gå från samverkan till samhandling. Vi vill stärka arbetet med Mentorer i Våldsprevention där skola och socialtjänst förebygger våldsnormer hos unga män. Här vill vi ge arbetet mot hedersnormer en större plats.
 
Nu måste vi som samhälle kliva fram i arbetet mot hedersförtryck och slutligen säga nej till relativisering. Nej till att det spelar roll vilken bakgrund du har för vilken frihet du får. Nej till att samhället vänder bort blicken från de som lever i ofrihet och låtsas som att man inte ser. Och ja till allas lika rätt till frihet.
 
Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Stockholms Stad
 
Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms Stad