Karin Wanngård, Socialdemokraterna, är kritisk till majoritetens nya budget. Foto: Sacharias Källdén

DEBATT: Stockholms skolor och förskolor drabbas av Moderaternas nedskärningspolitik

Snälla Moderater och Liberaler, kom inte och gnäll över ökad otrygghet i samhället när ni rycker undan medlen till den viktigaste insatsen för trygghet och framtidstro som vi har. Nämligen utbildning, skriver Karin Wanngård (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholm.

  • Publicerad 08:43, 20 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Snart klubbas Stockholms stads budget för nästa år. Det är en sorglig historia i många avseenden. Bostadsbyggandet stannar av, bostäder och fastigheter ska säljas ut, slakten av stadens bibliotek och kulturliv fortsätter. Men värst drabbat av Moderaternas nedskärningspolitik är skolan och förskolan.

Här är viktigaste punkterna i nya grönblå budgeten

Stockholms barn ska nu betala för den högerpolitik som blivit ett faktum efter valet 2018. Skattesänkningen som Moderaterna drev igenom tillsammans med Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet slår hårt mot Stockholms skolor och förskolor. Det var en dålig skolbudget förra året och det var svårt att se att det skulle bli värre för år 2020, men det blev värre. Mycket värre.

Den borgerliga majoriteten hävdar att de ökar resurserna till grundskolan med 2,7 procent jämfört med förra året. Vid första anblicken en okej ökning. Men, och detta är viktigt att känna till, den höjda schablonen äts upp nästan helt och hållet av budgetens dolda kostnadsökningar. En dold nedskärning.

S vill satsa halv miljard extra på Stockholms skolor

Dels sänks skolpengens andel av schablonen, alltså hur mycket som faktiskt går ut till skolorna, från 73 procent till 72 procent. Det låter kanske inte så mycket, men innebär avsevärt mindre resurser för rektorerna i Stockholms skolor. Höjningen av schablonen blir inte 2,7 procent utan snarare runt 1,3 procent för Stockholms skolor. Men det slutar inte där.

Dessutom höjs personalförsäkringspålägget med en procent. PF-tillägget består av lagstadgade arbetsgivaravgifter och ett antal olika försäkringar. För personalintensiva verksamheter innebär en procents ökning kraftigt höjda kostnader. Om man utgår från att de flesta pedagogiska verksamheter har lönekostnadsandelar mellan 70 och 80 procent innebär det att ytterligare 0,7-0,8 procent försvinner från rektorernas budget.

För grundskolans del betyder det här att vi i själva verket talar om en budgetökning på runt 0,5 procent. Det är en historiskt dålig budget. Sifforna kommer inte gå ihop, ökningen kommer inte ens räcka till modesta löneökningar för personalen. Det kommer bli nedskärningar inom förskolan och skolan.

Det är inte bara vi som ser detta. Personalen är mycket oroad. De fackliga representanterna befarar att ”konsekvenserna för såväl verksamheten som för personalens arbetsmiljö kommer bli allvarliga” och anser att det är tydligt att ”Stockholms politiska ledning har helt andra planer för skolväsendet än det som den akut behöver.”

Vi håller med. Stockholms elever förtjänar bättre. Vi lägger mer än en halv miljard mer på förskolan och skolan i vårt budgetförslag. Vi vill satsa på personalens löner och förbättrade arbetsvillkor, på barnens möjligheter att lära sig läsa, skriva och räkna, på lärfritids och öppna skolor och vi vill minska skillnaderna mellan stadens skolor. Fler, inte färre, elever ska gå ut skolan med godkända betyg.

Och snälla Moderater och Liberaler, kom inte och gnäll över ökad otrygghet i samhället när ni rycker undan medlen till den viktigaste insatsen för trygghet och framtidstro som vi har. Nämligen utbildning.

Karin Wanngård, gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholm