Michael Fridebäck (M), idrottspolitiker anser att villkorstrappan måste slopas och att dialogen mellan politiker, polisen, klubbarna och supportrarna måste återupptas. Foto: Pressbild/Mostphotos

DEBATT: Stoppa polisen från att förstöra läktarkulturen

Är det rimligt att förstöra en hel supporterkultur endast för att få tag på några enstaka bengalbrännare?, skriver Michael Fridebäck (M), idrottspolitiker i Haninge.

  • Publicerad 11:00, 7 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Allsvenskan må inte vara högt rankad i världen, men vår supporterkultur med våra tifon och ramsor skapar en inramning i världsklass. Det finns en stark passion för lagen med många hängivna supportrar. Detta är något vi ska vara mycket glada och stolta över.  

Under den gångna allsvenska säsongen har polisen gett sig in en strid mot pyroteknik på fotbollsarenor genom den så kallade villkorstrappan. Trots tuffare visitationskrav, förbud mot OH-flaggor, publikreducering och hot om tifoförbud har det fortsatt brännas bengaler på fotbollsarenor runt omkring i Sverige. Istället har resultatet blivit att supporterföreningar protesterat och känt sig förbisedda och angripna.

Villkorstrappan och polisens metoder framstår i efterhand som ett totalt havererat och misslyckat projekt. Förutom att fullständigt missa sitt egna mål, så bygger hela metoden på ett grundantagande som är felaktigt. Istället för att försöka få tag på det fåtal personer som bränner bengaler ger Polisen sig in på en massiv kollektivbestraffning av fotbollssupportrar.

Det är självklart att polisen ska bekämpa våld och hot som tyvärr förekommer på vissa matcher. Men polisens myndighetsutövning i samband med fotbollsmatcher kan inte och ska inte utgå ifrån en ”guilt by association” mentalitet där alla supportrar behandlas som potentiella ordningsproblem. En publikreducering med några tusen biljetter minskar inte pyrotekniken nämnvärt, däremot skapar den en hel del ilskna supportrar.

Logiken är uppåt vägarna. Utanför fotbollen skulle vi aldrig acceptera ett liknande resonemang eller oproportionerligt myndighetsutövande från en statlig myndighet. Vi skulle aldrig acceptera att staten drog in lönen för tusentals anställda på grund av att några anställda misstänktes fuska med övertidsersättningen. Inte heller skulle en skola straffa en hel skolklass på grund av att en elev betedde sig illa. Vill man komma åt personer som begår brott ska man göra det via särskilt riktad lagstiftning. Inte genom en kollektiv bestraffning. Det förutsätter dock att polisen har resurser och lagar som möjliggör en effektiv brottsbekämpning.

Risken är att polisen i sin iver att jaga bengaler offrar svensk fotbollskultur på paragrafryttarnas altare. Polisen bör istället slopa villkorstrappan och försöka återupprätta den dialog som funnits mellan politiker, polisen, klubbarna och supportrarna för att hitta nya vägar framåt. Är det rimligt att förstöra en hel supporterkultur endast för att få tag på några enstaka bengalbrännare?

Michael Fridebäck (M)

Talesperson Idrott-Folkhälsa

2a vice ordförande idrottsnämnden i Haninge

Ledamot Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige i Haninge