Erik Slottner (KD). Foto: Sacharias Källdén

DEBATT. Stoppa vågen av brott mot Sveriges äldre

Det är lätt att bli avtrubbad av all rapportering om brottslighet i Sverige. Vissa brott framstår ändå som särskilt hänsynslösa och brutala. Dit hör de som riktas mot äldre, som arbetat och gjort rätt för sig hela sina liv.

  • Publicerad 19:27, 23 jan 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den senaste tidens bedrägerier där förövarna låtsats vara poliser påvisar tydligt de äldres utsatthet i ett allt råare samhällsklimat. Häromveckan blev en 92-årig kvinna i Stockholmsområdet uppringd av en man som påstod att han var polis och att hennes bankkonto blivit hackat. En falsk banktjänsteman ringde sedan upp kvinnan och försökte få henne att lämna ifrån sig kontokoder. Bedragarna var snubblande nära att lyckas.

Detta är tyvärr ingen isolerad företeelse. Till exempel kontaktade falska poliser under en kväll i början av januari åtminstone nio skånska kvinnor i åldersspannet 95–100. I ett par fall fick de komma hem till kvinnorna.

Det är lätt att hålla med polisen om att denna kriminalitet är ytterst allvarlig, både för att det rör sig om en utsatt grupp och för att förövarna utger sig för att vara lagens väktare. Att spela polis är dock bara ett av verktygen i brottslingarnas repertoar och bedrägerierna mot äldre ett betydligt större fenomen. Under 2018 uppgick antalet anmälda bedrägerier mot äldre till inte mindre än 3 700 stycken – en dryg fördubbling jämfört med 2017.

Bedrägeri är inte det enda brottet mot äldre som ökat i omfattning. Från 2017 till 2019 gick utsattheten för brott mot enskild person i åldersgruppen 65–84 upp med cirka 30 procent. Det saknas inte nyheter om äldre som drabbats av grovt våld, som den 92-åriga kvinna i Limhamn som mot slutet av förra året misshandlades svårt i sitt hem vid ett rån.

Efter sig lämnar förövarna offer som mist såväl tillgångar som sinnesfrid och tillit till medmänniskorna. Många äldre som inte själva råkat ut för något upplever otrygghet och begränsas i vardagen.

Brottsligheten mot äldre kräver krafttag på alla politiska nivåer. Det är angeläget att straffen skärps, så att vi i högre grad får bort kriminella från gatorna. Rättsväsendet måste samtidigt få tillräckliga resurser för att resolut ta itu med brotten. Det är även nödvändigt med informationsinsatser gentemot äldre. Dessa bör ske fortlöpande eftersom brottslingarna tenderar att byta tillvägagångssätt – de falska poliserna utgör ett färskt exempel på detta.

Lokalt är trygga offentliga miljöer av stor vikt, givet att äldre är de som känner mest otrygghet utomhus när det är mörkt. Stockholms stad har gjort rejäla satsningar på kommunala ordningsvakter, trygghetskameror och belysningsinsatser som fler kommuner borde ta efter.

Det är lika bedrövligt som oacceptabelt att äldre utsätts för och tvingas leva i rädsla för kriminalitet. Varken jag eller Kristdemokraterna kommer att ge upp innan vi stoppat den våg av brott som nu sköljer över de äldre.