Lars Strömgren, ordförande Svensk Cykling, Klas Elm, vd Svensk Cykling

DEBATT: "Ta tillbaka elcykelpremien"

Elcykelpremien gör det ekonomiskt möjligt för fler att förverkliga inköpet av en elcykel och bidra till att minska samhällets kostnader för bilträngsel, utsläpp och ohälsa. Det är därför elcykelpremien är så viktig, skriver Lars Strömgren och Klas Elm på Svensk Cykling

  • Publicerad 09:55, 17 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det står nu klart att elcykelpremien fungerade bra. 89 396 elcyklar som köptes mellan hösten 2017 och hösten 2018 fick ekonomisk ersättning. Varannan resa som sker med dessa elcyklar ersätter en bilresa, visar en ny utvärdering från Naturvårdsverket. Det innebär att elcykelpremien var effektiv. Ett litet ekonomiskt stöd från staten fick 10 000-tals personer att överge bilen för att i stället ta sig fram aktivt och klimatsmart. 

Slut på bidrag till elcykel

I Stockholm ser vi en otrolig cykelboom. Under 2018, när elcykelpremien gällde, ökade antalet cykelpassager förbi Innerstadssnittet, Saltsjö-Mälarsnittet och Citysnittet med 55 procent. Men än finns det plats för fler på det flesta av stadens cykelbanor. På vissa cykelbanor i centrala Stockholm är det däremot faktiskt trångt sedan en tid tillbaka. Där är det dags att omprioritera hur utrymmet används för att ge plats åt bredare cykelbanor. 

Däremot är det fortfarande de långa bilköerna fortfarande det normala under det som konstigt nog kallas för rusningstrafik. Men under 2018 minskade faktiskt bilåkandet förbi trängselskattestationerna i Stockholm något och den minskningen har fortsatt under 2019. Det tycks därför finnas ett samband mellan att elcyklarna blir fler och bilåkandet minskar. Lägg till det att varje bilresa som i stället blir en resa med en elcykel innebär en hälsovinst för individen och mindre utsläpp, vägslitage, buller och trängsel för oss alla. 

Det gör att argumenten för att återinföra elcykelpremien är starka. I Stockholms län handlar det om drygt 16 000 elcyklar som fick stöd. I hela landet fick 89 396 elcyklar dela på 368 miljoner kronor som betalades ut i elcykelpremie. I genomsnitt innebär det 4 118 kronor per cykel. Och varannan gång som dessa elcyklar rullar fram har de ersatt en bilresa.

Danderydsborna toppar listan för elcykelpremien

Det ska jämföras med den klimatbonus som nu betalas ut till bilar med låga eller inga koldioxidutsläpp. För i år finns 1 240 miljoner kronor avsatta för denna klimatbonus. I den första utbetalningen för januari i år fick 2 200 bilägare i genomsnitt 33 636
kronor var. Det gör att klimatbonusen kommer att räcka till mellan 35 000 och 40 000 bilar. Visst minskar detta utsläppen, men trängseln och vägslitaget är kvar. Och någon hälsovinst blir det inte. 

"Premien sänkte tröskeln"

Elcykelpremien sänkte tröskeln för många som ville köpa en elcykel för att förändra sina resvanor. Men intresset för att köpa elcyklar är långt ifrån tillgodosett. Under hösten 2017, i samband med att elcykelpremien presenterades, genomförde Sifo en opinionsundersökning på uppdrag av Svenskt Cykling där 38 procent av de tillfrågade svarade att de kunde tänka sig att köpa en elcykel.

Sedan dess kan vi anta att ännu fler har fått upp ögonen för elcykelns möjligheter, men långt ifrån alla som kan tänka sig att köpa en elcykel har gjort det. Elcykelpremien gör det ekonomiskt möjligt för fler att förverkliga inköpet av en elcykel och bidra till
att minska samhällets kostnader för bilträngsel, utsläpp och ohälsa. Det är därför elcykelpremien är så viktig. 

Om regeringen inte vill återinföra elcykelpremien vill Svensk Cykling se tre andra insatser för att stimulera aktiva transporter i Sverige. 

1. Gör reseavdraget oberoende av vilket fordon som man reser med. 

2. Ta bort förmånsskatten för den som har en förmånscykel via sin arbetsgivare. Upplägget kan liknas vid Hem-PC-reformen under 1990-talet.

3. Låt anställda använda friskvårdsbidraget till cykel så den behandlas på samma sätt som ett gymkort som subventioneras av en arbetsgivaren.

Lars Strömgren, ordförande Svensk Cykling

Klas Elm, vd Svensk Cykling