Foto: Direktpress

DEBATT: Taxibranschen behövs för att färdtjänsten ska funka

För att färdtjänsten ska fungera under pandemin, behöver också taxibranschen funka. Därför har färdtjänstnämnden genomfört flera åtgärder, skriver den blågröna majoritetens företrädare i nämnden.

  • Publicerad 17:07, 24 jun 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Coronapandemin har skakat om vardagen för många. Under normala omständigheter görs det drygt 8500 resor med färdtjänst i vår region varje dygn. Ingen annanstans i världen finns denna volym av resor inom det som benämns som särskilda persontransporter samlat under samma huvudman. Under den pågående pandemin har det dagliga antalet resor minskat med runt 60 procent. Många färdtjänstberättigade tillhör riskgrupper vilket är en faktor till det minskade resandet. Från regionens sida gör vi allt för att säkerställa trygga resor för stockholmarna. Därför har färdtjänstnämnden fattat beslut om kort- och långsiktiga åtgärder för att säkra färdtjänst och sjukresor – även efter pandemin. Färdtjänsten är avgörande för människors rörelsefrihet oavsett förutsättningar. Alla ska kunna röra sig fritt och leva ett fullgott liv.

I de flesta kommuner har man samåkning inom färdtjänsten. Det betyder att man kan få dela bil eller specialfordon med andra. Den 18 mars avbröt vi samplaneringen av alla färdtjänst- och sjukresor i Stockholms län, vilket innebär att samåkningen inte längre förekommer. Det beslutet har förlängts och gäller till den sista september i år. Att i normalläget om möjligt samplanera färdtjänst- och sjukresor för flera resenärer är bra och rimligt ur flera perspektiv. Lika bra och rimligt är det dock att under rådande samhällskris stoppa samåkningen. Att risken för smittspridning av Covid-19 vid färd- eller sjukresor minskar med en passagerare i bilen, istället för tre eller fyra, är förstås uppenbart. Parallellt med detta ska enbart helt nödvändiga färdtjänstresor genomföras. De flesta hörsammar detta och begränsar sitt resande vilket bidrar till minskad smittspridning.

En fungerande färdtjänstverksamhet bygger dock på en fungerande taxibransch som kan leverera det vi avtalat om såväl nu under den pågående krisen som efteråt. I skenet av det kraftigt minskade resandet och för att säkerställa att de tjänster Region Stockholm behöver finns kvar även efter pandemin har Färdtjänstnämnden beslutat om ett system för tillfälligt ekonomiskt stöd till vår upphandlade rullstolstaxiverksamhet samt vår callcenterverksamhet.

Coronapandemin har också inneburit en översyn kring hur vi kan stötta vården på bästa sätt samtidigt som vi nyttjar de resurser vi har i form av taxi. Därför har vi samlat våra resurser för att erbjuda tjänsteresor för sjukhuspersonal på intensivvårdsavdelningar. Vi har även erbjudit alla grupper med förhöjd risk för smitta av covid-19 sjukresor i taxi. Regionens upphandlade specialfordonskapacitet har, under samordning av ambulansverksamheten och i ett unikt samarbete med frivilligorganisationen Försvarsutbildarna, kunnat genomföra flera tusen patienttransporter av Covid-19 patienter.

Vi i Färdtjänstnämnden i Region Stockholm kommer att fortsätta arbeta för att världens största särskilda persontranportverksamhet ska fortsätta fungera, både under och efter pandemin. I normalläge som kris ska färdtjänsten i Region Stockholm gå i tid och hålla en god kvalitét.