Britt Almqvist, arkitekt SAR/MSA samt vd och grundare för Ahlqvist & Almqvist Arkitekter och Emilia Almqvist Jansson, arkitekt MSA, Ahlqvist & Almqvist Arkitekter tycker att kommunerna behöver tänka nytt för att lösa bostadsbristen för studenter, som hus på pelare. Foto: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter/Pressbild

DEBATT: Tillfälliga hus på pelare kan lösa bostadskrisen för studenter

Det tar cirka sju år från det att ett projekt initierats till att byggnaden slutförs. Nya bostäder om sju år löser inte problemet för de 279 300 personer som antagits till höstens högskoleutbildningar. Istället behöver vi tänka både nytt och utanför ramarna, skriver två arkitekter i en debattartikel.

  • Publicerad 10:27, 21 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

År efter år upprepar sig samma scenario vid höstens terminsstart med studenter som mer eller mindre står utan tak över huvudet när de ska börja på universitet och högskola. Bara i Stockholm ska uppskattningsvis 90 000 studenter samsas om 18 000 studentbostäder enligt siffror från SSSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder som presenterades häromveckan. Även i orter som Göteborg, Uppsala och Linköping är det akut brist på bostäder för studenter.

Så länge får du köa för en studentbostad i Stockholm

Att bygga nya bostäder tar tid och kostar pengar. Det tar cirka sju år från det att ett projekt initierats till att byggnaden slutförs. Nya bostäder om sju år löser inte problemet för de 279 300 personer som antagits till höstens högskoleutbildningar. Istället behöver vi tänka både nytt och utanför ramarna.

En lösning skulle kunna vara att kommuner och markägare ser över möjligheten med en ny typ av korttidsboenden på de platser där fler studenter än väntat dyker upp och vill bosätta sig på grund av sina studieval.Genom att använda tillfälliga bygglov skulle man kunna bygga en boendestruktur på en plats som normalt sätt inte är detaljplanerad för bostäder. Det liknar modellen som ofta används för byggbaracker vid ett bygge, nämligen hyra mark en kortare period för att kunna ställa dit ett tillfälligt boende, i det här fallet anpassat för studenter.

Liknande exempel på modulbyggen som snabbt kan uppföras på outnyttjade platser finns redan för nyanlända. I det här fallet handlar det dock om att bevara markytan genom att istället etablera hus på pelare. Denna byggidé kräver dock ett annorlunda tänk än traditionella bostäder.

Boendet behöver höjas upp från marknivå

Boendeenheterna behöver höjas upp från marknivå, så att funktioner som funnits där tidigare inte går förlorade. Så lite fotavtryck som möjligt ska lämnas på marken. Dessutom bör enheterna vara förhållandevis små så att de lätt går att transportera och montera när behov på en plats uppstår eller när tidsfristen för bygglovet löpt ut.

Utformningen ska tillgodose såväl studenternas behov som de estetiska och funktionella krav som ställs från staden. Dessutom ska modulbostäderna innehålla det som en bostad kräver, såsom uppkoppling till stadens el- och vattennät. Istället för traditionella utformas en kollektiv lösning där studenter delar våtrumsutrymmen och köksavdelningar. På så vis kan byggkostnaden hållas nere och mindre yta kan ge fler personer boende. För nyinflyttade studenter finns det dessutom en social aspekt med denna boendeform när man kanske kommer som nyinflyttad i en främmande stad.

Den stora fördelen är dock placeringen, här kan man tillfälligt utnyttja ytor som passageytor för gångtrafikanter, parker, delar av parkeringsplatser, grönområden med mera Självklart ska det ske på ett sätt utan att förstöra platsernas ordinarie funktioner. Men vi vet att det idag finns ytor bland annat i Stockholm och Göteborg nära universiteten som skulle kunna passa utmärkt för tillfälliga studentbostäder.

Men praktiska aspekter är egentligen det minsta problemet. Vi efterlyser istället en större öppenhet från kommuner och markägare att våga tänka i nya banor på lösningar som faktiskt skulle kunna fungera. För utan tillfälliga bygglov kommer dessa flexibla boendelösningar stanna och förbli en idé. Unga personer ska inte behöva avskräckas från att välja vissa utbildningar bara för att det är så stor brist på studentbostäder på vissa orter. Det finns lösningar, om vi vidgar våra vyer och blir mer nytänkande.
 

Britt Almqvist, arkitekt SAR/MSA samt vd och grundare för Ahlqvist & Almqvist Arkitekter

Emilia Almqvist Jansson, arkitekt MSA, Ahlqvist & Almqvist Arkitekter