Redan idag kan det bli trångt på vägarna i Alvik. Foto: Linda Gren

DEBATT: Trafiken i Alvik – topp eller propp?

Liberalerna i Bromma vill se hållbara och innovativa helhetslösningar för infrastrukturen när man planerar för Alvik östra. "Det är själva grunden till att vi ska kunna bygga så mycket som vi behöver", skriver Hanna Wistrand, gruppledare för L i Bromma.

  • Publicerad 12:11, 7 mar 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Hanna Wistrand, gruppledare för L i Bromma. Foto: Privat.

Hösten 2015 gick vi Brommaliberaler ut och frågade Brommaborna om Vision Alvik som då presenterades.

Vad man ansåg vara viktigt, vad som saknades och vad som borde bevaras. Vi fick många intressanta svar. De flesta vi talade med var positiva till förtätning i Alvik, men inte på bekostnad av grönområden. Ytor för barn och rekreation ansågs vara mycket viktiga och mer service efterfrågades. I princip alla vi talade med oroade sig för den redan mycket ansträngda trafiksituationen.

Vi har nu kommit fram till 2019 och Vision Alvik har blivit uppdelat i projekten Alvik Västra och Alvik Östra. Alvik Östra är först ut med öppet hus nu på torsdag. Det finns mycket som är bra i förslaget, till exempel är förskolor, grundskola och idrottshall inplanerat, SALK får fortsätta sin verksamhet och parkmarken kommer att utvecklas. K-märkta hus får stå kvar och tråkiga kontorslokaler kommer att bytas ut till stadskvarter med lokaler i bottenplan.

Trots detta finns det stora problem med Alvik östra redan nu. För precis som vi Brommaliberaler och Brommabor sa redan 2015 måste trafiken lösas. Det finns inga trafiklösningar i detta förslag alls. Busstorget omnämns förbigående med en lätt önskan om flytt för att kunna utveckla Alviks torg.

Att planera för ytterligare 1800 st bostäder utan att ha några klara tankar om lösningar för bil, cykel och kollektivtrafik är aningslöst. Alla vi som bor i Bromma och alla som har haft anledning att passera Alvik på ett eller annat sätt vet hur svår trafiksituationen är. Brommas trafikkaos kommer inte att bli bättre och det blir inte lättare eller billigare att skjuta det på framtiden.

Vi behöver hållbara, innovativa helhetslösningar för vår infrastruktur, det är själva grunden till att vi ska kunna bygga så mycket som vi behöver. Både Alviksplan och Ulvsundaplan har naturliga nivåskillnader som borde kunna utnyttjas till planskilda lösningar som överdäckningar och sammanlänkande parkbroar. Det skulle ge bättre miljö för boende och lösa trafikproblemet. Busstorget borde kunna byggas in och integreras med handel och kontor.

Det är smart att bygga stad nära kommunikationspunkter som Alvik men då måste man vara beredd på att investera för att lösa infrastrukturen så att man skapar flöden istället för proppar. Att inte ta höjd för detta redan nu är kortsiktigt. Vi anser att staden ska byggas långsiktigt, hållbart och vackert. Vi anser också att staden inte enbart består av bostäder utan är en helhet bestående av bostäder, arbetsplatser, grönytor, skolor, service, infrastruktur, vård, rekreationsmöjligheter och mycket mer. Våra förvaltningar behöver bli bättre på att samarbeta och gå i takt med varandra, särskilt i stora projekt som detta.

Vi tror att Alvik kan utvecklas och bli en fantastisk knutpunkt för Bromma men det sker inte utan stora och genomgripande investeringar i infrastrukturen. Därför hoppas vi att så många som möjligt engagerar sig i samrådet så att Alvik kan utvecklas enligt de önskemål och de unika insikter vi som Brommabor har.