Fredrik Sarlin, språkrör Grön ungdom Stockholmsregionen, Matilda Boden, språkrör Grön ungdom Stockholmsregionen Foto: Pressbild

DEBATT: "Trängselskatten i Stockholm behövs för att minska massbilismen"

​​​​​​​KDU går till försvar för massbilismen i storstäder. De utger sig för att stå upp för låginkomsttagare och emot ett ineffektivt system som ingen vill ha. De säger till och med att det inte är ”moraliskt rättfärdigat”. Men hur ser det egentligen ut med det? skriver Grön ungdom i Stockholmsregionen.

  • Publicerad 10:35, 29 aug 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Trängselskatten i Stockholm kom till som ett försök med en följande folkomröstning i Stockholms kommun 2006 där ja-sidan vann med 53 procent. Några kranskommuner genomförde också folkomröstningar men inte alla, och enbart borgerligt styrda höginkomsttagarkommuner.

DEBATT: "Slopa trängselskatten i Stockholm"

Rika kommuner där många kör bil röstar emot trängselskatt. Det borde inte förvåna någon. Men det rättfärdigar inte att vi ska låta dem orsaka skadligt höga bullernivåer, förorena luften och ta upp 4 gånger så mycket yta som alla cykelvägar i Stockholm totalt - bara i parkeringsplatser.

Inrikes transporter står för en tredjedel av våra utsläpp enligt Trafikverket, och av dessa står i sin tur vägtrafiken för cirka 90 procent av utsläppen. Det är inte ett yteffektivt, samhällsnyttigt eller klimatsmart färdmedel i storstaden och det måste minska för att vi ska nå miljömålen.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/beskedet-nu-hojs-trangselskatten/repdpnqlt!XQ0JNHwK9XgZQyBPZjL5zA/

KDU påstår också utan några egentliga belägg att trängselskatten skulle vara ineffektiv, men när avgifterna infördes märkte man att trafiken minskade med 20–25 procent under avgiftsbelagd tid. I innerstan minskade trafiken i snitt 10 procent. Även när trängselskatten höjdes 2016 så fick det som effekt att trafiken minskade. Höjningen 2016 innebar också ökade skatteintäkter på 700 miljoner kronor, vilket hade kunnat gå helt och hållet till kollektivtrafiken om det inte vore för att borgarna drev igenom förbifartsbygget. En till motorväg.

"Systemet har inspirerat New York"

Om det vore upp till oss hade SL-biljetterna varit markant billigare men det trängselskatten gått till är alltså utbyggnad av kollektivtrafiknätverket, som den välbehövliga förlängningen av tunnelbanans blå linje till Nacka och till Barkarby, en ny gul linje till Arenastaden i Solna, och nya spårvägar som tvärbanans Kistagren och Spårväg Syd. Systemet har faktiskt funkat så bra att det inspirerat liknande projekt i andra städer, som nu senast New York.

Borgarna har alltid varit emot att göra kollektivtrafiken billigare, samtidigt som de går i täten för sänkt bensinskatt och avskaffad trängselskatt. KDU vill inte göra något åt landsbygdens oljeberoende eller storstadens massbilism. KDU värnar inte låginkomsttagare. De förespråkar bara mer massbilism, och de ger inga egna lösningar för hur vi ska minska utsläppen eller trängseln.

För oss i Grön Ungdom i Stockholmsregionen sticker det i ögonen när KDU påstår att trängselskatten inte är “moraliskt rättfärdigad” samtidigt som de struntar i om det är moraliskt rättfärdigat att vi i Sverige lever som om vi hade 4,2 jordklot på bekostnad av framtida generationer, fattigare länder och naturen.

Matilda Boden, språkrör Grön ungdom Stockholmsregionen

Fredrik Sarlin, språkrör Grön ungdom Stockholmsregionen