Anna König Jerlmyr (M). Foto: Sacharias Källdén

DEBATT. Tryggheten är min högsta prioritet

Alla stockholmare ska kunna känna sig trygga, oavsett bostadsadress. Den grönblå majoriteten gör historiska satsningar för att möta stadsdelarnas behov, skriver Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd.

  • Publicerad 14:40, 10 jan 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vanliga, skötsamma människor ska kunna vara ute på gator och torg, i skogen och i joggingspåret när och vilken tid på dygnet de önskar. Inte minst kvinnors otrygghet behöver få mer uppmärksamhet. Fokus måste vridas till brottsoffren.

Jag är fullt medveten om att verkligheten inte ser ut så. Allt för ofta vaknar vi stockholmare upp om morgonen till nyheter om sprängningar, skjutningar, knarklangning, våldtäkter och inbrott. Men otryggheten handlar inte enbart om de grova brotten, utan även om den känsla som smyger sig på och som gör att vi inte vill ta vägen genom gångtunneln, gå genom centrum på kvällen eller använda genvägen genom ett skogsparti.

Det är min högsta prioritet att förändra den här situationen. Vår stad ska vara en trygg stad, för alla och i alla stadsdelar. Därför uppvaktar jag självklart också regeringen för att de ska ta sitt ansvar för att upprätthålla lag och ordning i vårt land och ge kommunerna de ytterligare verktyg som behövs.

För att vända den negativa utvecklingen har jag och mina kollegor i den grönblå koalitionen fattat en rad beslut som konkret ska öka tryggheten och säkerheten i våra stadsdelar.

Låt mig ge ett par exempel på vad vi gör för att öka tryggheten runtom i staden. Otrygga platser identifieras i samverkan med fastighetsägare, trafiknämnden, polis, civilsamhället och det lokala näringslivet. Vi arbetar med klottersanering, beskärning av träd, rivning av buskage och förbättrad belysning i parkmiljö. Vi kommer att intensifiera arbetet med att motverka olagliga boplatser och stärka det socialpreventiva arbetet generellt. Sergels torg, i hjärtat av Stockholm, ska vara en plats där människor trivs och vill vistas. Här har vi fattat beslut om samverkan mellan olika aktörer för att öka tryggheten och det arbetet fortsätter under 2020. Trygghetssatsningen på Medborgarplatsen har också gett stor effekt, mellan maj och oktober anmäldes 138 brott jämfört med 268 brott samma period förra året.

Övergripande för hela staden ser vi till att Stockholm får de ordningsvakter som behövs, då polisen inte räcker till. Vi går år 2019 från 18 ordningsvakter till 100. Vi ökar också antalet trygghetskameror och de platser där de kan sättas upp.

Under hösten undertecknade jag den samarbetsöverenskommelse som staden slutit med Polisregion Stockholm. Vi kommer skapa gemensamma lägesbilder och våra ordningsvakter och polisen kommer att utöka sitt samarbete.

Min målsättning är att alla stockholmare snart ska märka skillnad.