Vad har hänt med stadens matpolicy, undrar Emilia Bjuggren, (S) Foto: Sacahrias Källdén/Pressbild

DEBATT: "Vad har hänt med Stockholms matstrategi?"

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad tog under förra mandatperioden en stadsövergripande matstrategi som syftade till att bidra till bättre och mer jämlik folkhälsa samt minskad miljö- och klimatpåverkan. Vad har hänt med det arbetet?, undrar Emilia Bjuggren, (S)

  • Publicerad 09:38, 7 mar 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det saknas inte initiativ för att få svenskarna att äta mer växtbaserat. Intresset och engagemanget för en klimatsmart kost har skjutit i höjden och allt fler bidrar till att öka kunskapen om hur vi kan äta gott och klimatsmart.

Samtidigt präglas debatten om hur vi ska minska koldioxidutsläppen från livsmedelskonsumtionen i hög grad av moralism och av svag politisk styrning. Det är dags att vända på perspektivet.

Nu ska äldres måltider bli bättre – och mer sociala

Istället för att peka på varandras tallrikar borde vi tillsammans ta ansvar för hur vi gemensamt kan erbjuda klimatsmart kost i våra offentliga verksamheter. Offentlig konsumtion och investeringar står för i snitt en tredjedel av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp per invånare, därför är offentliga upphandlingar ett effektivt instrument om det används för att minska klimatpåverkan. En stor ekonomisk aktör, som den offentliga sektorn, kan vara med och förändra hela producentledets verksamhet.

Det behövs en matstrategi för offentliga aktörer med tydliga krav för utsläppen. Höga krav på utsläppsbegränsningar medför dessutom en smidig övergång till växtbaserad kost och bara det minskar matutsläppen med 70 procent.

Poängen är inte att vi ska införa en vegetarisk dag eller ha åsikter om huruvida enskilda människor är veganer eller ej. Poängen är att ha klara mål om hur stora utsläpp maten får ge. En stegvis förändring av hur maten produceras, transporteras och konsumeras är avgörande för en ekologiskt hållbar utveckling.

"Ska få näringsriktig och säker mat"

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad tog under förra mandatperioden fram just en sådan plan. En stadsövergripande matstrategi som syftade till att bidra till bättre och mer jämlik folkhälsa samt minskad miljö- och klimatpåverkan. Ambitionen var att göra Stockholms stad till en föregångskommun där invånarna vet att de får god, näringsriktig och säker mat.

Matstrategin skulle leda till att staden minskar sin negativa påverkan på djur, miljö och människors hälsa. Vi skulle komma närmare de globala, nationella, regionala och lokala miljö- och klimatmålen. Vad har hänt med det arbetet?

Sedan den blågröna majoriteten tog makten i Stockholm har det varit skrämmande tyst om matstrategin. Hur ser planen ut för att minska koldioxidutsläppen i stadens livmedelsupphandlingar? Den planen är höjd i dunkel.

Det är idag viktigare än någonsin att vi visar att klimatarbetet kräver en samhällsomställning. Politiken måste gå först och flytta fokus från att skuldbelägga enskilda individer för deras kostpreferenser, till att möjliggöra en förändring på utbudssidan och faktiskt få ned de totala utsläppen.

Jag räknar med att den blågröna majoriteten nu implementerar den kommunala matstrategin istället för att ducka frågan.

Emilia Bjuggren (S), Oppositionsborgarråd i Stockholm