Debattören. Jan Valeskog (S) tror inte på Moderaternas löfte att gräva ner Centralbron. Foto: Sacharias Källdén / Stockholms stad

DEBATT. Valeskog (S): M-löfte om Centralbron vilar på mycket svag grund

Moderaternas löfte om att gräva ner Centralbron vilar på en mycket svag grund, skriver stadsbyggnadsborgarråd Jan Valeskog (S).

  • Publicerad 16:41, 6 sep 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Ett av moderaternas viktigaste vallöften i år har varit att gräva ner centralbron i Stockholm. Det är det enskilt dyraste löftet något parti har gjort denna valrörelse och löftet var fram tills nyligen moderaternas huvudnummer. Deras finansborgarrådskandidat har till och med lovat äta upp sin hatt om löftet inte genomförs. Den senaste tiden har det dock varit märkligt tyst från moderaternas sida, orsaken är att löftet vilar på en mycket svag grund. Faktum är att deras egen konsultrapport visar på att projektet innebär stora svårigheter, troligtvis i praktiken är omöjligt att genomföra! Några utdrag från rapporten som moderaterna ogärna delar med sig:

Moderaternas nya förslag för City: Gräva ner Centralbron

* Konsultrapporten utgår i huvudsak från den tidigare föreslagna centraltunneln från 1999, sedan dess har citybanan tillkommit på den tilltänkta platsen för tunneln som ska ersätta centralbron, vilket gör denna dragning omöjlig. Deras huvudsakliga förslag utgår alltså från en lösning som idag inte är teknisk möjlig.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

* Centralbrons funktion som genomfartsled är begränsad. Dess huvudsakliga funktion är för trafik med antingen start eller mål i innerstaden. Det innebär att om den skall behålla sin funktion krävs att trafiken som befinner sig i tunneln kommer upp till ytan. I och med att tunneln skulle behöva ligga djupt i berg blir dessa trafikplatser tekniskt komplicerade och kan komma att kräva rivning av befintlig bebyggelse. På vissa ställen är det tveksamt om det ens är tekniskt möjligt.

* Detta innebär också att förslaget varken kommer minska köer eller trafiken i innerstaden. Det är enbart den del av bron som grävs ner som påverkas.

* Den kostnadsberäkning som Moderaterna tagit fram underskattar kostnaderna kraftigt, vilket deras konsulter bekräftar. Den baserar sig på en uppräkning av det numera omöjliga förslaget från 1999. Med nya moderna krav på tunnlar och att en helt annan teknisk lösning krävs kommer kostnaderna att stiga kraftigt. De 10-12 miljarder som Moderaterna gått ut med är alltså en grov underskattning.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Anna König Jerlmyr (M) är det nog bäst att börja vässa tänderna, vi har redan köpt in en tunnelhatt till henne att hugga in på!, skriver Jan Valeskog (S).

Det är viktigt att som politiker ha visioner och det är lätt att luras av de illustrationer som Moderaterna beställt. Men det är lika viktigt att politiska förslag har förankring i verkligheten. Att Moderaterna är så oförsiktiga med skattebetalarnas pengar att de lovar både en östlig förbindelse och en centraltunnel för ca 20 miljarder vardera, och vars kostnader i ena fallet är kraftigt underskattade, är inget annat än oseriöst. Att de dessutom under sin tid i landstinget byggt världens dyraste sjukhus till en kostnad om minst 60 miljarder, stärker inte direkt tilltron till deras förmåga att hantera investeringsprojekt. Vi är uppriktigt sagt livrädda för att deras oseriösa hantering av skattemedel skall få fortsätta med de ofta usla beslutsunderlag man tar fram.

Vi Socialdemokrater går till val på bland annat mer kollektivtrafik, fler hyresrätter och en bostadsgaranti för unga. Det är förslag som vi vet att vi kommer kunna genomföra och finansiera. Men för Anna König Jerlmyr (M) är det nog bäst att börja vässa tänderna, vi har redan köpt in en tunnelhatt till henne att hugga in på!"