Vallentunas kristna råd är oroliga för att kommunen inte tar tillräckligt stort ansvar i att se till att människor i behov får stöd. Foto: Privat

DEBATT: Vallentuna måste visa större medmänsklighet

Det finns en risk att människor utan eget socialt stöd hamnar utanför i Vallentuna, skriver Vallentunas kristna råd. De vill nu se att kommunen satsar mer på att erbjuda alla som behöver stöd – och visar en större medmänsklighet.

  • Publicerad 12:14, 12 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I november 2018 genomfördes en ljusmanifestation på torget i Vallentuna centrum. Temat var allas lika värde, och inbjudare var samtliga politiska partier i Vallentuna. Det blev en fin uppslutning för detta lovvärda initiativ, men nu undrar vi i Vallentuna kristna råd (VKR) hur förvaltningarna lever upp till denna ambition?

I kommunplanen kan vi läsa att:

”Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna förutsättningar”.

Vi som kyrkor träffar människor i livets alla skeden och olika former av krissituationer. Vi ser att grupper och individer inte får den möjligheten som kommunen menar i sin plan. Faktum är att här i Vallentuna finns pensionärer som inte har råd att äta lunch varje dag, småbarnsfamiljer som måste lämna kommunen för att hitta tak över huvudet, och funktionsnedsatta som inte beviljas dagligverksamhet.

Vi är övertygade om att alla som bor i Vallentuna tror att kommunen erbjuder stöd till den som behöver det, i form av bostad, utbildning och en vettig sysselsättning.

Vi oroas över att:

- den som inte har ett eget stödsystem i form av en fungerande familj lätt kan hamna på efterkälken.

- kommunen riskerar att driva oss mot en individualistisk inställning där olika grupper ställs mot varandra.

Därför vill vi uppmana kommunen att:

- göra verklighet av ambitionen att ta vara på på allas lika värde.

- se till varje människas behov.

- erbjuda stöd till den som inte har samma förutsättningar som andra.

Vår vädjan till er politiker är att inte göra detta till en partipolitisk fråga utan samtala om det utifrån medmänsklighet. Vad kan alla kommuninvånare förvänta sig om de hamnar i en besvärlig livssituation?

Vallentunabor läs på www.facebook.com/VKR om:

Trebarnsmamman Miriam som tvingas att flytta till en annan kommun för att få tak över huvudet.

Pensionären Sture som inte har råd att äta lunch varje dag.

22-åriga Caroline med autism som inte får plats på den dagliga verksamheten.

Stockholm Direkt