Dennis Wedin har utlovat att ”oberoende värderingsföretag” ska genomföra värderingarna, hur ska han rätta till det här nu, undrar Clara Lindblom, Vänsterpartiet. Foto: Sacharias Källdén/Linda Gren

DEBATT Varför anlitar ni ombildningskonsulter för värdering av hyresrätter, Wedin (M)?

Nu måste Wedin och hans gäng börja ta ansvar för att den här processen sköts på ett rättssäkert och trovärdigt sätt framöver, skriver Clara Lindblom, gruppledare Vänsterpartiet Stockholms stad

  • Publicerad 15:18, 19 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I ett läge när kötiderna i ytterstaden blir allt längre minskar majoriteten aktivt på antalet hyresrätter med överkomliga hyror. Omkring 2000 lägenheter i elva stadsdelar är aktuella för ombildningar i år. Det skulle ta allmännyttan mer än fyra år att bygga ikapp den förlusten, men då blir det nya hyreslägenheter med mycket högre hyra än de ombildade hade. Hur smart man än bygger så blir nyproduktion alltid dyrare än befintliga lägenheter.

Men inte nog med att man minskar antalet hyresrätter trots att vi har en allvarlig bostadsbrist i Stockholm, processen är också dåligt skött. Staden har inte tagit ansvar för att ombildningskonsulterna, som bistår bostadsrättsföreningarna, är seriösa och sprider korrekt information. Konsulterna har spridit uppgifter om lockpriser och skrämt hyresgäster med hot om utförsäljning till privatvärdar om de inte ombildar. När andra kommuner har valt att upphandla eller rekommendera konsulter för att allt ska gå rätt till väljer Dennis Wedin istället att vara passiv.

Men nu har den moderatledda majoriteten faktiskt överträffat sig själv. Företaget Forum Fastighetsekonomi AB som ska värdera fastigheterna som nu är aktuella för ombildning är själva aktiva som ombildningskonsulter. Om de samtidigt företräder någon av bostadsrättsföreningarna i just de aktuella stadsdelarna är det ingen som riktigt vet i dagsläget, men det spelar faktiskt mindre roll. Ett företag som är aktiva som ombildningskonsulter kan knappast anses vara oberoende. Det är klart olämpligt att de har fått det här uppdraget. Dennis Wedin har utlovat att ”oberoende värderingsföretag” ska genomföra värderingarna. Det framgår också tydligt av direktiven för ombildning som staden antagit.

Ombildning är ett stort privatekonomiskt beslut som påverkar dig i flera år framöver. Värderingen av fastigheten är helt avgörande för en korrekt ekonomisk plan, som är det som hyresgästerna har att ta ställning till inför en köpstämma. Om värderingen till exempel underskattar det framtida behovet av upprustning och underhåll, kan det leda till att månadsavgifterna i den nya föreningen så småningom behöver höjas och blir mycket högre än vad medlemmarna tidigare räknat med.

Det handlar också om trovärdighet. Dennis Wedin har tillsammans med resten av de borgerliga partierna och Miljöpartiet satt igång den här processen, vilket redan skapat oro och slitningar mellan hyresgäster i de elva stadsdelarna. Vi tycker såklart väldigt olika om hur bra idén att ombilda hyresrätter är från början men jag hoppas att vi är överens om att det måste gå rätt till om det nu ska göras. Nu måste Wedin och hans gäng börja ta ansvar för att den här processen sköts på ett rättssäkert och trovärdigt sätt framöver.

Att låta ombildningskonsulter värdera fastigheter istället för ett verkligt oberoende företag är inte ett steg i den riktningen. Hur ska du rätta till det här Wedin?
 

Clara Lindblom, Oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad